Орхон Улаантолгой 2024-07-22 15 24 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 40 5 7 2024-07-23 14 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 4 5 2024-07-24 13 21 7 Багавтар үүлтэй 61 Бороо 0 20 4 5 2024-07-25 12 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 4 5 2024-07-26 12 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 0 4 5 Увс Өндөрхангай 2024-07-22 12 18 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 0 60 6 10 2024-07-23 8 18 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 6 6 2024-07-24 9 20 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 6 2024-07-25 10 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 6 2024-07-26 13 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 Увс Наранбулаг 2024-07-22 17 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 9 2024-07-23 16 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 7 2024-07-24 16 29 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 6 2024-07-25 18 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 6 2024-07-26 19 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 6 Баян-Өлгий Баяннуур 2024-07-22 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-23 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 4 2024-07-24 14 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 5 2024-07-25 15 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 8 2024-07-26 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 4 Увс Малчин 2024-07-22 13 21 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 60 6 9 2024-07-23 12 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-24 12 24 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 6 2024-07-25 14 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 6 2024-07-26 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 Хөвсгөл Эрдэнэбулган 2024-07-22 9 26 61 Бороо 5 Багавтар үүлтэй 60 0 5 6 2024-07-23 9 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 80 5 8 2024-07-24 8 23 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 80 5 6 2024-07-25 9 27 20 Үүл багасна 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 5 6 2024-07-26 10 26 7 Багавтар үүлтэй 81 Бага зэргийн аадар 0 60 4 4 Хөвсгөл Рэнчинлхүмбэ 2024-07-22 7 22 60 Бага зэргийн бороо 5 Багавтар үүлтэй 60 0 5 6 2024-07-23 7 19 82 Аадар бороо 93 Аянга.Цах аадар бороо 100 100 5 9 2024-07-24 7 19 80 Бага зэргийн аадар 61 Бороо 60 60 5 5 2024-07-25 8 23 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 10 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 Увс Хөх толгой 2024-07-22 13 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 2024-07-23 13 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 2024-07-24 13 28 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 7 2024-07-25 16 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 6 2024-07-26 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 Булган Тэшиг 2024-07-22 15 24 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 40 6 7 2024-07-23 13 25 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 5 7 2024-07-24 12 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 7 2024-07-25 12 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 6 2024-07-26 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 Хөвсгөл Баянзүрх 2024-07-22 7 23 20 Үүл багасна 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 100 5 6 2024-07-23 7 20 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 0 60 5 7 2024-07-24 7 20 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 5 6 2024-07-25 8 24 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 10 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 Хөвсгөл Хатгал 2024-07-22 10 19 61 Бороо 61 Бороо 60 60 6 7 2024-07-23 10 19 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 61 Бороо 60 60 5 7 2024-07-24 10 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 60 5 6 2024-07-25 9 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 30 5 6 2024-07-26 10 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 7 Хөвсгөл Цагаан-Үүр 2024-07-22 9 25 61 Бороо 5 Багавтар үүлтэй 100 0 5 6 2024-07-23 9 22 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 0 80 5 7 2024-07-24 8 22 80 Бага зэргийн аадар 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 100 5 6 2024-07-25 10 26 20 Үүл багасна 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 5 6 2024-07-26 11 25 7 Багавтар үүлтэй 81 Бага зэргийн аадар 0 60 4 4 Сэлэнгэ Цагааннуур 2024-07-22 16 25 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 20 60 7 6 2024-07-23 15 26 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 6 7 2024-07-24 14 24 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 20 40 6 8 2024-07-25 13 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 6 7 2024-07-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 6 6 Баян-Өлгий Ногооннуур 2024-07-22 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 6 2024-07-23 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 4 2024-07-24 12 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 5 2024-07-25 13 29 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 5 2024-07-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 4 Увс Тэс 2024-07-22 17 25 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 6 6 2024-07-23 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 4 2024-07-24 15 29 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-25 16 32 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-26 18 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 4 Увс Улаангом 2024-07-22 14 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 6 6 2024-07-23 14 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 30 40 6 6 2024-07-24 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 30 5 6 2024-07-25 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 30 30 5 6 2024-07-26 15 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 6 Увс Баруунтуруун 2024-07-22 14 21 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 93 Аянга.Цах аадар бороо 60 60 5 8 2024-07-23 13 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 5 2024-07-24 12 26 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 5 2024-07-25 14 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 5 2024-07-26 16 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 5 Баян-Өлгий Өлгий 2024-07-22 13 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 10 11 2024-07-23 11 24 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 60 30 8 10 2024-07-24 13 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 7 8 2024-07-25 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 30 40 7 9 2024-07-26 12 26 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 60 40 8 9 Увс Хар-Ус 2024-07-22 13 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 9 12 2024-07-23 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 2024-07-24 13 26 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 7 2024-07-25 15 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 6 2024-07-26 16 28 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 60 0 7 6 Увс Завхан 2024-07-22 19 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 9 11 2024-07-23 17 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 2024-07-24 17 30 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 6 2024-07-25 18 32 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 7 2024-07-26 20 34 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 7 Баян-Өлгий Ялалт 2024-07-22 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-23 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 4 2024-07-24 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 4 2024-07-25 9 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 6 8 2024-07-26 10 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 6 4 Ховд Ховд 2024-07-22 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 8 8 2024-07-23 14 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 60 30 6 7 2024-07-24 15 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 6 6 2024-07-25 16 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 6 2024-07-26 17 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 7 Завхан Дөрвөлжин 2024-07-22 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 9 2024-07-23 14 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 0 6 7 2024-07-24 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-25 16 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 8 2024-07-26 16 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 7 Завхан Нөмрөг 2024-07-22 11 22 9 Үүлшинэ 61 Бороо 20 40 5 9 2024-07-23 9 20 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 7 2024-07-24 8 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 2024-07-25 10 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 7 2024-07-26 10 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 7 Завхан Баян-Уул 2024-07-22 12 21 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 61 Бороо 40 40 5 7 2024-07-23 10 22 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 6 2024-07-24 9 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 2024-07-25 11 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 12 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 Хөвсгөл Чандагат 2024-07-22 8 24 7 Багавтар үүлтэй 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 100 5 8 2024-07-23 8 21 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 0 60 6 10 2024-07-24 7 21 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 6 6 2024-07-25 9 24 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 10 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 5 Хөвсгөл Рашаант 2024-07-22 12 26 60 Бага зэргийн бороо 5 Багавтар үүлтэй 80 0 5 7 2024-07-23 12 23 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 0 60 6 8 2024-07-24 11 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 6 6 2024-07-25 12 26 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 13 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 5 Завхан Цэцэн-Уул 2024-07-22 9 20 9 Үүлшинэ 61 Бороо 20 60 5 9 2024-07-23 7 19 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 5 7 2024-07-24 7 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-25 9 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-26 10 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 7 Завхан Тосонцэнгэл 2024-07-22 11 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 7 8 2024-07-23 9 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 60 7 8 2024-07-24 9 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 6 7 2024-07-25 9 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 7 2024-07-26 11 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 7 Нийслэл Хан-Уул 2024-07-22 15 23 61 Бороо 61 Бороо 80 70 5 6 2024-07-23 14 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 60 5 6 2024-07-24 15 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 6 2024-07-25 13 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 4 6 2024-07-26 13 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 6 Завхан Завханмандал 2024-07-22 12 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 20 5 9 2024-07-23 11 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 0 6 7 2024-07-24 11 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-25 13 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-26 13 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 7 Архангай Тариат 2024-07-22 8 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 6 8 2024-07-23 8 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 7 2024-07-24 8 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 6 2024-07-25 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 8 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 60 6 7 Хөвсгөл Тариалан 2024-07-22 12 26 61 Бороо 5 Багавтар үүлтэй 100 0 5 6 2024-07-23 12 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 80 5 7 2024-07-24 11 23 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 5 5 2024-07-25 12 27 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 14 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 Хөвсгөл Мөрөн 2024-07-22 13 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 60 6 7 2024-07-23 14 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 60 30 6 8 2024-07-24 13 25 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 80 5 6 2024-07-25 13 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 6 2024-07-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 6 Булган Хутаг 2024-07-22 17 24 61 Бороо 10 Үүлшинэ 60 40 6 7 2024-07-23 15 25 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 5 7 2024-07-24 14 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 5 7 2024-07-25 14 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-26 14 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 Булган Ингэттолгой 2024-07-22 17 24 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 20 6 7 2024-07-23 15 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 7 2024-07-24 14 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 5 7 2024-07-25 14 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 6 2024-07-26 14 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 Хөвсгөл Шинэ-Идэр 2024-07-22 9 24 20 Үүл багасна 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 80 5 8 2024-07-23 9 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 6 9 2024-07-24 8 21 3 Үүлэрхэг 61 Бороо 0 60 6 7 2024-07-25 10 25 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-26 11 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 5 Булган Могод 2024-07-22 14 23 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 60 40 6 7 2024-07-23 12 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 20 5 7 2024-07-24 11 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 7 2024-07-25 11 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 2024-07-26 11 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 60 5 6 Орхон Эрдэнэт-Овоо 2024-07-22 14 22 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 60 7 8 2024-07-23 14 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 60 6 7 2024-07-24 12 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 70 6 7 2024-07-25 12 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 30 5 5 2024-07-26 13 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 6 Архангай Эрдэнэмандал 2024-07-22 13 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 7 7 2024-07-23 12 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 8 2024-07-24 13 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 5 7 2024-07-25 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 12 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 5 6 Хөвсгөл Жаргалан 2024-07-22 10 25 20 Үүл багасна 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 80 5 7 2024-07-23 10 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 6 9 2024-07-24 9 22 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 6 7 2024-07-25 10 26 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-26 12 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 Булган Булган 2024-07-22 14 24 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 60 8 9 2024-07-23 14 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 30 60 6 7 2024-07-24 12 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 70 6 8 2024-07-25 11 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 30 5 6 2024-07-26 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 6 6 Сэлэнгэ Сүхбаатар 2024-07-22 18 27 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 60 6 8 2024-07-23 16 27 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 6 2024-07-24 15 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 7 9 2024-07-25 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 30 6 6 2024-07-26 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 6 6 Сэлэнгэ Баруунхараа 2024-07-22 16 25 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 60 7 6 2024-07-23 16 27 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 6 7 2024-07-24 14 23 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 40 0 6 8 2024-07-25 23 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 6 7 2024-07-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 6 6 Сэлэнгэ Орхон 2024-07-22 16 26 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 20 20 7 6 2024-07-23 15 28 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 6 7 2024-07-24 14 25 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 20 20 6 8 2024-07-25 23 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 6 7 2024-07-26 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 0 6 6 Сэлэнгэ Ерөө 2024-07-22 16 25 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 40 7 6 2024-07-23 14 26 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 6 7 2024-07-24 13 23 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 60 60 6 8 2024-07-25 12 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 6 7 2024-07-26 13 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 5 Дархан-Уул Дархан 2024-07-22 18 26 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 60 6 6 2024-07-23 16 27 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 6 2024-07-24 16 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 6 7 2024-07-25 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 2024-07-26 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 5 Сэлэнгэ Орхонтуул 2024-07-22 15 26 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 40 7 6 2024-07-23 14 28 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 6 7 2024-07-24 14 25 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 20 40 6 8 2024-07-25 13 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 6 7 2024-07-26 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 6 6 Төв Баянчандмань 2024-07-22 14 21 61 Бороо 61 Бороо 40 60 5 5 2024-07-23 12 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 40 5 6 2024-07-24 12 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 40 5 7 2024-07-25 11 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 6 2024-07-26 12 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 20 6 6 Төв Угтаал 2024-07-22 14 24 61 Бороо 61 Бороо 40 60 7 7 2024-07-23 13 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 5 7 2024-07-24 11 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 20 6 7 2024-07-25 12 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 6 2024-07-26 13 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 0 6 6 Нийслэл Тэрэлж 2024-07-22 12 22 61 Бороо 61 Бороо 80 60 4 6 2024-07-23 11 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 4 6 2024-07-24 11 21 9 Үүлшинэ 61 Бороо 20 80 4 6 2024-07-25 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 6 2024-07-26 8 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 6 Төв Мөнгөнморьт 2024-07-22 12 21 61 Бороо 61 Бороо 60 40 6 6 2024-07-23 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 6 6 2024-07-24 10 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 60 5 6 2024-07-25 10 20 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 5 6 2024-07-26 9 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 6 Дархан-Уул Шаазгайт 2024-07-22 15 25 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 40 6 6 2024-07-23 15 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 4 5 2024-07-24 13 24 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 40 60 5 5 2024-07-25 11 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 4 5 2024-07-26 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 4 5 Төв Жаргалант 2024-07-22 13 24 61 Бороо 61 Бороо 40 60 5 6 2024-07-23 13 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 5 7 2024-07-24 12 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 20 6 7 2024-07-25 12 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 6 2024-07-26 12 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 6 Сэлэнгэ Зүүнхараа 2024-07-22 16 25 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 40 7 6 2024-07-23 15 26 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 6 7 2024-07-24 14 24 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 40 40 6 8 2024-07-25 13 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 6 7 2024-07-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 6 6 Хэнтий Дадал 2024-07-22 15 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 4 5 2024-07-23 14 25 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 5 2024-07-24 13 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 5 2024-07-25 13 22 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 5 2024-07-26 14 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 4 5 Дорнод Онон 2024-07-22 16 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 7 2024-07-23 15 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 5 2024-07-24 14 25 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 50 40 5 5 2024-07-25 14 24 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 60 40 5 5 2024-07-26 14 24 9 Үүлшинэ 61 Бороо 0 50 5 5 Дорнод Дашбалбар 2024-07-22 18 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 9 2024-07-23 16 26 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 40 40 7 8 2024-07-24 16 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 8 9 2024-07-25 15 26 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 40 8 9 2024-07-26 15 25 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 60 8 9 Хэнтий Биндэр 2024-07-22 14 21 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 7 9 2024-07-23 14 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 3 7 2024-07-24 13 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 6 2024-07-25 14 23 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 5 2024-07-26 14 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 4 5 Дорнод Чойбалсан 2024-07-22 18 27 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 60 60 6 8 2024-07-23 18 28 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 61 Бороо 60 60 8 8 2024-07-24 18 27 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 30 60 6 6 2024-07-25 16 27 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 80 100 6 7 2024-07-26 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 5 Ховд Мөнххайрхан 2024-07-22 11 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 7 8 2024-07-23 10 23 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 0 20 6 7 2024-07-24 11 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 40 0 6 7 2024-07-25 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 7 2024-07-26 12 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 6 7 Баян-Өлгий Дэлүүн 2024-07-22 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 4 2024-07-23 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-24 8 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 5 2024-07-25 9 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 10 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 4 6 Говь-Алтай Хөхморьт 2024-07-22 16 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 20 0 5 9 2024-07-23 14 26 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 40 9 5 2024-07-24 14 29 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 40 0 5 5 2024-07-25 16 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 20 7 8 2024-07-26 17 31 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 20 8 6 Баян-Өлгий Дөчинжил 2024-07-22 9 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 4 2024-07-23 9 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 2024-07-24 9 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 4 2024-07-25 10 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 11 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 6 Ховд Зэрэг 2024-07-22 18 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 2024-07-23 17 29 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 6 7 2024-07-24 18 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 7 2024-07-25 19 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 6 2024-07-26 19 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 6 6 Ховд Байтаг 2024-07-22 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 4 6 2024-07-23 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 3 6 2024-07-24 16 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 5 2024-07-25 17 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 2024-07-26 17 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Говь-Алтай Тонхил 2024-07-22 12 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 12 12 2024-07-23 10 21 7 Багавтар үүлтэй 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 12 7 2024-07-24 10 23 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 20 20 6 8 2024-07-25 12 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 60 11 11 2024-07-26 12 24 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 20 40 8 9 Ховд Мөст 2024-07-22 12 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 9 2024-07-23 11 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 6 7 2024-07-24 12 25 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 40 20 6 7 2024-07-25 13 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 7 2024-07-26 13 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 6 7 Говь-Алтай Бугат 2024-07-22 13 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 12 13 2024-07-23 12 22 7 Багавтар үүлтэй 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 13 10 2024-07-24 11 24 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 20 0 9 7 2024-07-25 12 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 20 5 8 2024-07-26 13 26 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 40 8 7 Ховд Чандмань 2024-07-22 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 7 9 2024-07-23 14 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 6 7 2024-07-24 15 27 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 60 0 5 7 2024-07-25 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 6 7 2024-07-26 17 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 6 7 Ховд Цэцэг 2024-07-22 13 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 7 2024-07-23 12 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 5 6 2024-07-24 13 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 2024-07-25 15 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 6 2024-07-26 15 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 6 5 Завхан Улиастай 2024-07-22 11 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 7 9 2024-07-23 10 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 6 8 2024-07-24 10 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 6 7 2024-07-25 11 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 7 2024-07-26 12 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 9 Завхан Отгон 2024-07-22 10 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 5 8 2024-07-23 8 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-24 7 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-25 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-26 9 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 60 5 8 Баянхонгор Баянбулаг 2024-07-22 15 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 7 2024-07-23 16 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 6 2024-07-24 15 24 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 0 40 5 8 2024-07-25 14 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 9 Баянхонгор Байдраг 2024-07-22 13 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 7 2024-07-23 14 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 6 2024-07-24 14 25 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 0 50 5 7 2024-07-25 13 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 7 Говь-Алтай Алтай 2024-07-22 10 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 11 10 2024-07-23 9 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 8 9 2024-07-24 10 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 7 8 2024-07-25 11 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 9 10 2024-07-26 11 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 10 11 Архангай Түвшрүүлэх 2024-07-22 13 24 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 40 20 7 7 2024-07-23 11 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 8 2024-07-24 13 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 7 2024-07-25 11 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 14 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 7 8 Архангай Цэцэрлэг 2024-07-22 12 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 6 8 2024-07-23 13 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 30 80 6 7 2024-07-24 11 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 70 6 8 2024-07-25 11 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 30 5 6 2024-07-26 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 7 7 Булган Гурванбулаг 2024-07-22 16 26 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 60 20 6 8 2024-07-23 14 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 8 2024-07-24 13 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 5 8 2024-07-25 13 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-26 13 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 6 Баянхонгор Галуут 2024-07-22 12 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 7 2024-07-23 13 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 6 2024-07-24 13 24 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 0 60 6 7 2024-07-25 14 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 7 Өвөрхангай Хужирт 2024-07-22 11 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 40 0 7 7 2024-07-23 11 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 7 2024-07-24 9 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 6 2024-07-25 9 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 7 2024-07-26 11 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 6 7 Төв Эрдэнэсант 2024-07-22 14 23 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 40 10 10 2024-07-23 13 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 40 6 7 2024-07-24 12 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 20 5 7 2024-07-25 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 6 7 2024-07-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 6 6 Баянхонгор Баянхонгор 2024-07-22 15 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 8 9 2024-07-23 13 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 30 8 9 2024-07-24 13 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 7 8 2024-07-25 13 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 30 40 6 8 2024-07-26 15 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 9 9 Өвөрхангай Арвайхээр 2024-07-22 14 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 30 7 9 2024-07-23 14 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 7 9 2024-07-24 12 23 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 60 6 7 2024-07-25 12 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 30 6 6 2024-07-26 13 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 6 Өвөрхангай Баян-Өндөр 2024-07-22 12 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 40 0 8 9 2024-07-23 13 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 7 2024-07-24 11 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 7 2024-07-25 11 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 12 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 Төв Зуунмод 2024-07-22 14 21 61 Бороо 61 Бороо 60 60 8 10 2024-07-23 14 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 6 8 2024-07-24 12 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 60 6 9 2024-07-25 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 30 6 8 2024-07-26 11 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 7 8 Нийслэл Буянт-Ухаа 2024-07-22 15 23 61 Бороо 61 Бороо 80 60 7 8 2024-07-23 13 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 60 6 7 2024-07-24 13 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 80 6 7 2024-07-25 11 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 6 7 2024-07-26 11 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 6 7 Нийслэл Улаанбаатар 2024-07-22 15 23 61 Бороо 61 Бороо 60 60 7 8 2024-07-23 14 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 10 60 6 7 2024-07-24 13 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 30 60 6 7 2024-07-25 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 6 7 2024-07-26 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 6 7 Төв Мааньт 2024-07-22 13 22 61 Бороо 61 Бороо 60 60 6 7 2024-07-23 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 60 6 7 2024-07-24 10 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 40 7 7 2024-07-25 10 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 6 2024-07-26 11 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 6 7 Нийслэл Багануур 2024-07-22 15 23 61 Бороо 61 Бороо 60 60 7 10 2024-07-23 13 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 10 60 7 10 2024-07-24 12 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 30 80 7 9 2024-07-25 11 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 7 9 2024-07-26 11 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 7 8 Төв Лүн 2024-07-22 16 25 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 40 7 7 2024-07-23 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 6 2024-07-24 14 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 0 5 7 2024-07-25 14 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-26 15 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 ГовьСүмбэр Чойр 2024-07-22 16 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 8 9 2024-07-23 15 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 2024-07-24 14 27 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 70 8 8 2024-07-25 14 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 7 7 2024-07-26 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 7 8 Хэнтий Оргил 2024-07-22 14 23 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 7 8 2024-07-23 14 26 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 20 40 4 8 2024-07-24 13 25 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 5 2024-07-25 14 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 6 8 2024-07-26 14 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 5 8 Дундговь Цагаандэлгэр 2024-07-22 15 26 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 40 20 7 9 2024-07-23 14 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 60 6 7 2024-07-24 15 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 20 7 7 2024-07-25 14 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 6 2024-07-26 13 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 Хэнтий Хэрлэнбаян-Улаан 2024-07-22 16 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 7 6 2024-07-23 14 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 8 2024-07-24 131 25 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 5 8 2024-07-25 14 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 6 8 2024-07-26 14 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 7 Хэнтий Баян-Овоо 2024-07-22 16 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 7 9 2024-07-23 14 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 5 9 2024-07-24 15 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 5 7 2024-07-25 15 23 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 5 2024-07-26 14 24 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 4 5 Хэнтий Өмнөдэлгэр 2024-07-22 15 21 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 6 8 2024-07-23 14 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 5 8 2024-07-24 12 25 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 5 6 2024-07-25 13 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 5 6 2024-07-26 13 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 4 6 Хэнтий Өндөрхаан 2024-07-22 16 24 61 Бороо 61 Бороо 60 60 8 9 2024-07-23 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 8 2024-07-24 15 27 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 70 7 9 2024-07-25 14 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 7 9 2024-07-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 6 7 Сүхбаатар Баруун-Урт 2024-07-22 18 27 61 Бороо 61 Бороо 60 60 8 9 2024-07-23 17 28 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 61 Бороо 60 60 8 9 2024-07-24 18 28 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 60 5 7 2024-07-25 16 27 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 80 6 8 2024-07-26 15 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 6 7 Хэнтий Галшар 2024-07-22 17 25 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 7 8 2024-07-23 15 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 4 8 2024-07-24 14 25 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 60 40 5 8 2024-07-25 16 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 6 9 2024-07-26 16 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 6 9 Дорнод Халхгол 2024-07-22 17 26 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 0 60 6 8 2024-07-23 17 26 9 Үүлшинэ 61 Бороо 0 60 6 7 2024-07-24 17 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 7 2024-07-25 17 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 6 2024-07-26 16 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 7 Дорнод Матад 2024-07-22 17 28 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 0 60 8 9 2024-07-23 16 26 9 Үүлшинэ 61 Бороо 0 60 8 9 2024-07-24 17 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 8 9 2024-07-25 15 27 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 8 9 2024-07-26 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 10 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан 2024-07-22 16 28 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 40 60 5 5 2024-07-23 17 26 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 40 40 7 9 2024-07-24 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-25 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 8 9 2024-07-26 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 60 20 6 7 Говь-Алтай Ажбогд 2024-07-22 16 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 11 12 2024-07-23 16 29 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 20 12 10 2024-07-24 17 31 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 9 6 2024-07-25 18 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 7 2024-07-26 20 32 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 Говь-Алтай Тоорой 2024-07-22 19 32 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 9 12 2024-07-23 17 32 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 11 7 2024-07-24 17 34 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 5 4 2024-07-25 19 33 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 8 2024-07-26 19 35 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 40 8 9 Баянхонгор Баянцагаан 2024-07-22 15 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 8 11 2024-07-23 17 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 11 2024-07-24 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 10 2024-07-25 17 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 9 8 Баянхонгор Жинст 2024-07-22 15 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 10 2024-07-23 17 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 6 2024-07-24 17 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 11 2024-07-25 18 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 9 9 Өвөрхангай Хархорин 2024-07-22 13 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 9 10 2024-07-23 14 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 30 80 7 8 2024-07-24 12 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 70 6 8 2024-07-25 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 30 30 6 6 2024-07-26 14 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 9 9 Өвөрхангай Баруунбаян-Улаан 2024-07-22 17 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 8 2024-07-23 18 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 9 2024-07-24 18 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 8 2024-07-25 18 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 9 2024-07-26 19 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 9 Өвөрхангай Төгрөг 2024-07-22 15 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 7 2024-07-23 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 7 2024-07-24 14 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 7 7 2024-07-25 15 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 6 2024-07-26 18 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 8 Дундговь Эрдэнэдалай 2024-07-22 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 0 6 8 2024-07-23 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 6 8 2024-07-24 15 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 40 7 7 2024-07-25 14 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 5 2024-07-26 15 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 Баянхонгор Хориулт 2024-07-22 21 36 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 9 9 2024-07-23 23 36 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 8 8 2024-07-24 22 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 2024-07-25 23 34 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 Дундговь Сайхан-Овоо 2024-07-22 16 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 2024-07-23 18 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 8 2024-07-24 17 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 8 8 2024-07-25 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 6 2024-07-26 18 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 7 Баянхонгор Баянговь 2024-07-22 22 35 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 8 9 2024-07-23 24 36 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 9 8 2024-07-24 24 34 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 8 2024-07-25 25 34 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 9 Өвөрхангай Богд 2024-07-22 15 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 7 2024-07-23 17 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 2024-07-24 14 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 6 6 2024-07-25 14 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 17 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 7 Өмнөговь Сайхан 2024-07-22 18 32 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-23 22 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 9 2024-07-24 19 30 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 2024-07-25 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 19 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Төв Бүрэн 2024-07-22 15 25 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 0 9 10 2024-07-23 13 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 6 2024-07-24 11 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 20 5 7 2024-07-25 12 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 6 2024-07-26 13 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 Дундговь Мандалговь 2024-07-22 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 8 9 2024-07-23 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 8 10 2024-07-24 15 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 7 9 2024-07-25 15 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 7 10 2024-07-26 16 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 9 10 Дундговь Говь-Угтаал 2024-07-22 16 25 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 40 0 9 10 2024-07-23 14 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 7 7 2024-07-24 15 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 40 8 8 2024-07-25 13 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 6 2024-07-26 14 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 7 Төв Баян-Өнжүүл 2024-07-22 15 24 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 60 10 10 2024-07-23 13 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 6 2024-07-24 12 27 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 20 5 7 2024-07-25 12 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 6 2024-07-26 13 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 Дундговь Гурвансайхан 2024-07-22 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 8 9 2024-07-23 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 7 2024-07-24 17 27 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 6 8 2024-07-25 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 0 7 6 2024-07-26 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 6 6 Өмнөговь Цогт-Овоо 2024-07-22 16 30 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-23 19 31 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 5 8 2024-07-24 17 29 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-25 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 17 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 Дорноговь Мандах 2024-07-22 19 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 9 12 2024-07-23 17 31 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 40 6 6 2024-07-24 18 27 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 8 7 2024-07-25 16 26 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 20 0 8 7 2024-07-26 17 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 6 Дорноговь Дэлгэрэх 2024-07-22 18 26 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 7 8 2024-07-23 17 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 20 20 7 7 2024-07-24 17 26 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 93 Аянга.Цах аадар бороо 40 40 8 8 2024-07-25 16 25 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 20 20 9 7 2024-07-26 15 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 20 20 6 6 Сүхбаатар Баяндэлгэр 2024-07-22 17 28 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 60 60 5 8 2024-07-23 17 29 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 20 7 7 2024-07-24 17 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 6 2024-07-25 17 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 7 2024-07-26 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 Дорноговь Сайншанд 2024-07-22 20 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 30 20 9 10 2024-07-23 19 34 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 9 2024-07-24 20 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 10 9 9 2024-07-25 20 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 30 8 9 2024-07-26 19 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 10 9 Сүхбаатар Дарьганга 2024-07-22 17 29 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 60 40 5 9 2024-07-23 16 27 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 40 40 6 8 2024-07-24 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 2024-07-25 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 6 7 2024-07-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 Дорноговь Улаан-Уул 2024-07-22 20 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 0 6 10 2024-07-23 18 33 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 7 2024-07-24 19 29 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 7 7 2024-07-25 18 29 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 20 20 8 7 2024-07-26 18 32 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 40 6 6 Дорноговь Замын-Үүд 2024-07-22 22 34 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 30 20 7 9 2024-07-23 20 34 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 2024-07-24 21 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 10 7 8 2024-07-25 20 34 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 6 7 2024-07-26 20 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 7 7 Ховд Манхан 2024-07-22 16 29 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 7 7 2024-07-23 15 28 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 40 20 6 6 2024-07-24 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 6 2024-07-25 17 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 6 2024-07-26 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 6 6 Ховд Дунд-Ус 2024-07-22 13 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 9 9 2024-07-23 12 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 40 40 7 8 2024-07-24 13 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 60 0 6 8 2024-07-25 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 7 7 2024-07-26 14 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 60 7 7 Баянхонгор Эхийнгол 2024-07-22 21 40 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 8 11 2024-07-23 23 41 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 9 10 2024-07-24 23 37 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 9 10 2024-07-25 25 38 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 9 9 Төв Алтанбулаг 2024-07-22 14 23 61 Бороо 61 Бороо 40 60 6 7 2024-07-23 13 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 60 5 6 2024-07-24 11 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 60 5 7 2024-07-25 10 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 6 6 2024-07-26 11 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 Өмнөговь Даланзадгад 2024-07-22 18 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 7 8 2024-07-23 19 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 10 2024-07-24 18 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 2024-07-25 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 7 2024-07-26 19 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 Өмнөговь Гурвантэс 2024-07-22 20 31 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 8 10 2024-07-23 20 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 9 2024-07-24 17 29 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 6 7 2024-07-25 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 19 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 Өмнөговь Манлай 2024-07-22 16 30 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 6 9 2024-07-23 19 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 8 2024-07-24 19 29 20 Үүл багасна 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 7 2024-07-25 17 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 18 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 Өмнөговь Ханбогд 2024-07-22 20 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 8 9 2024-07-23 20 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 10 7 8 2024-07-24 20 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 7 8 2024-07-25 20 34 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 8 2024-07-26 21 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 9 Дорноговь Хөвсгөл 2024-07-22 21 34 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 10 2024-07-23 20 36 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 7 2024-07-24 22 31 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 9 0 2024-07-25 20 32 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 9 7 2024-07-26 20 34 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 6 Архангай Батцэнгэл 2024-07-22 14 26 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 40 20 6 7 2024-07-23 13 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 0 5 8 2024-07-24 14 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 6 2024-07-25 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 2024-07-26 13 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 6 7 Архангай Булган 2024-07-22 9 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 40 7 6 2024-07-23 8 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 7 2024-07-24 10 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 60 5 6 2024-07-25 10 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 10 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 6 Архангай Жаргалант 2024-07-22 11 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 40 7 6 2024-07-23 10 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 7 2024-07-24 12 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 5 7 2024-07-25 10 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 60 5 7 Архангай Өгийнуур 2024-07-22 15 26 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 40 0 6 7 2024-07-23 13 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 7 2024-07-24 13 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 6 2024-07-25 11 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 2024-07-26 14 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 6 7 Архангай Өлзийт 2024-07-22 15 25 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 60 0 6 7 2024-07-23 14 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 0 5 7 2024-07-24 13 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 6 2024-07-25 11 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 2024-07-26 13 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 5 6 Архангай Өндөр-Улаан 2024-07-22 10 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 40 7 6 2024-07-23 7 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 4 7 2024-07-24 9 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 5 6 2024-07-25 8 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 11 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 60 7 8 Архангай Хайрхан 2024-07-22 15 24 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 40 6 6 2024-07-23 11 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 7 2024-07-24 13 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 5 7 2024-07-25 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 2024-07-26 12 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 6 Архангай Хангай 2024-07-22 9 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 20 6 6 2024-07-23 8 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 4 7 2024-07-24 6 20 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 5 2024-07-25 6 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 9 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 6 Архангай Хашаат 2024-07-22 15 25 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 40 0 7 7 2024-07-23 15 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 6 2024-07-24 13 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 7 2024-07-25 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 2024-07-26 14 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 5 6 Архангай Хотонт 2024-07-22 13 25 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 40 20 7 6 2024-07-23 13 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-24 13 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 7 2024-07-25 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-26 13 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 6 7 Архангай Цэцэрлэг 2024-07-22 12 23 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 60 60 7 8 2024-07-23 10 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 8 2024-07-24 11 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 5 6 2024-07-25 10 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 10 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 60 6 7 Архангай Чулуут 2024-07-22 8 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 20 5 7 2024-07-23 7 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 7 2024-07-24 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 7 2024-07-25 7 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 9 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 6 7 Архангай Цахир 2024-07-22 7 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 5 6 2024-07-23 8 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 7 2024-07-24 8 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-25 7 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 9 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 4 5 Баян-Өлгий Буянт 2024-07-22 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 8 2024-07-23 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-24 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-25 13 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 9 2024-07-26 14 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 5 Баян-Өлгий Сагсай 2024-07-22 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 6 2024-07-23 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-24 12 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-25 13 27 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 4 4 2024-07-26 14 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Баян-Өлгий Толбо 2024-07-22 9 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-23 9 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 5 2024-07-24 9 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-25 10 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 2024-07-26 11 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 5 Баян-Өлгий Улаанхус 2024-07-22 11 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-23 11 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 5 2024-07-24 11 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-25 12 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 4 2024-07-26 13 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Баян-Өлгий Цэнгэл 2024-07-22 11 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-23 11 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 5 2024-07-24 11 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 4 2024-07-25 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 2024-07-26 13 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 5 Баян-Өлгий Даян 2024-07-22 7 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-23 8 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 2024-07-24 8 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-25 9 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 5 2024-07-26 10 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 5 Баянхонгор Баянсайр 2024-07-22 19 34 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 9 2024-07-23 20 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 9 9 2024-07-24 20 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 10 2024-07-25 21 35 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 8 Баянхонгор Гурванбулаг 2024-07-22 9 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 7 2024-07-23 10 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 8 2024-07-24 9 21 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 0 60 5 8 2024-07-25 10 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 7 Баянхонгор Баянлиг 2024-07-22 23 36 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 8 2024-07-23 24 36 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 9 5 2024-07-24 23 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 8 2024-07-25 23 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 Баянхонгор Баян-Өндөр 2024-07-22 13 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 10 2024-07-23 15 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 10 2024-07-24 14 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 11 2024-07-25 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 8 Баянхонгор Бөмбөгөр 2024-07-22 16 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 7 2024-07-23 17 31 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 9 6 2024-07-24 17 25 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 0 40 8 7 2024-07-25 17 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 7 Баянхонгор Бууцагаан 2024-07-22 15 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 8 8 2024-07-23 17 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 9 7 2024-07-24 18 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 2024-07-25 19 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 9 Баянхонгор Бодь 2024-07-22 21 35 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 8 7 2024-07-23 23 36 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 8 7 2024-07-24 23 34 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 9 2024-07-25 24 35 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 9 Баянхонгор Хүрээмарал 2024-07-22 15 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 6 2024-07-23 16 31 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 8 7 2024-07-24 17 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 7 2024-07-25 18 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 9 Баянхонгор Эрдэнэцогт 2024-07-22 13 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 7 2024-07-23 13 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 6 2024-07-24 14 24 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 0 50 6 8 2024-07-25 14 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 8 Баянхонгор Шаргалжуут 2024-07-22 12 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 8 6 2024-07-23 13 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 6 2024-07-24 14 21 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 0 40 5 9 2024-07-25 15 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 Булган Баян-Агт 2024-07-22 15 22 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 60 40 6 7 2024-07-23 13 23 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 20 5 7 2024-07-24 12 20 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 7 2024-07-25 12 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 6 2024-07-26 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 60 5 6 Булган Бугат 2024-07-22 15 23 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 40 6 7 2024-07-23 13 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 7 2024-07-24 12 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 5 7 2024-07-25 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 6 2024-07-26 12 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 6 Булган Бүрэгхангай 2024-07-22 15 25 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 40 6 8 2024-07-23 13 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 5 8 2024-07-24 12 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 5 8 2024-07-25 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 6 2024-07-26 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 6 Булган Дашинчилэн 2024-07-22 17 27 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 40 40 6 7 2024-07-23 15 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 4 7 2024-07-24 14 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 4 7 2024-07-25 14 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 4 6 2024-07-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 4 6 Булган Орхон 2024-07-22 15 25 61 Бороо 10 Үүлшинэ 60 40 6 7 2024-07-23 13 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 7 2024-07-24 12 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 7 2024-07-25 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-26 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 Булган Сайхан 2024-07-22 15 23 61 Бороо 10 Үүлшинэ 60 40 6 8 2024-07-23 13 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 20 5 8 2024-07-24 12 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 5 8 2024-07-25 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-26 12 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 60 5 6 Булган Хангал 2024-07-22 16 23 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 40 5 7 2024-07-23 14 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 7 2024-07-24 13 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 5 7 2024-07-25 13 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 5 2024-07-26 13 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 Булган Хишиг-Өндөр 2024-07-22 15 24 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 60 40 6 8 2024-07-23 13 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 20 5 8 2024-07-24 12 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 8 2024-07-25 12 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 6 2024-07-26 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 Булган Баяннуур 2024-07-22 18 26 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 60 20 6 7 2024-07-23 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 7 2024-07-24 15 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 7 2024-07-25 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 6 2024-07-26 15 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 Булган Рашаант 2024-07-22 17 25 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 60 40 6 7 2024-07-23 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 7 2024-07-24 14 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 7 2024-07-25 14 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-26 14 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 Говь-Алтай Баян-Уул 2024-07-22 16 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 20 0 4 9 2024-07-23 13 25 7 Багавтар үүлтэй 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 6 5 2024-07-24 14 29 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 20 0 6 4 2024-07-25 18 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 20 6 8 2024-07-26 14 29 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 60 8 8 Говь-Алтай Бигэр 2024-07-22 21 33 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 10 12 2024-07-23 19 30 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 11 9 2024-07-24 19 32 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 9 4 2024-07-25 21 31 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-26 18 33 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 20 40 5 5 Говь-Алтай Дарви 2024-07-22 16 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 8 2024-07-23 13 26 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 20 7 4 2024-07-24 14 29 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 20 20 4 7 2024-07-25 17 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 40 7 11 2024-07-26 16 30 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 40 40 6 6 Говь-Алтай Дэлгэр 2024-07-22 15 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 8 2024-07-23 13 26 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 8 5 2024-07-24 13 29 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 5 3 2024-07-25 16 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 5 2024-07-26 12 30 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 20 40 6 5 Говь-Алтай Жаргалант 2024-07-22 17 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 20 0 4 7 2024-07-23 15 25 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 6 4 2024-07-24 16 28 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 3 3 2024-07-25 18 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 6 2024-07-26 16 32 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 20 40 6 6 Говь-Алтай Тайшир 2024-07-22 16 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 6 2024-07-23 15 24 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 6 5 2024-07-24 14 28 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 5 3 2024-07-25 17 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 6 2024-07-26 13 29 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 60 5 4 Говь-Алтай Төгрөг 2024-07-22 18 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 9 12 2024-07-23 15 25 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 20 6 4 2024-07-24 17 28 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 20 20 6 5 2024-07-25 20 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 20 6 8 2024-07-26 19 32 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 60 9 7 Говь-Алтай Халиун 2024-07-22 20 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 9 2024-07-23 17 27 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 9 6 2024-07-24 18 29 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 5 4 2024-07-25 21 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 5 2024-07-26 18 33 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 20 60 3 5 Говь-Алтай Цогт 2024-07-22 12 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 9 2024-07-23 9 21 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 9 6 2024-07-24 10 23 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 2024-07-25 13 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 8 2024-07-26 11 27 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 20 60 6 8 Говь-Алтай Цээл 2024-07-22 12 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 12 2024-07-23 12 23 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 10 8 2024-07-24 12 25 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 8 6 2024-07-25 16 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 5 2024-07-26 13 29 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 40 5 8 Говь-Алтай Чандмань 2024-07-22 13 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 8 8 2024-07-23 11 23 7 Багавтар үүлтэй 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 0 7 6 2024-07-24 11 24 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 7 5 2024-07-25 14 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 9 2024-07-26 13 26 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 20 40 6 9 Говь-Алтай Шарга 2024-07-22 21 34 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 8 8 2024-07-23 18 32 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 20 11 4 2024-07-24 18 34 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 20 20 3 6 2024-07-25 21 34 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 8 2024-07-26 17 36 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 40 6 8 Говь-Алтай Эрдэнэ 2024-07-22 12 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 11 2024-07-23 10 22 7 Багавтар үүлтэй 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 0 10 8 2024-07-24 9 22 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 9 6 2024-07-25 12 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 9 2024-07-26 12 25 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 20 40 7 9 Говь-Алтай Гуулин 2024-07-22 16 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 7 2024-07-23 14 26 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 6 5 2024-07-24 14 29 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 5 4 2024-07-25 16 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 7 2024-07-26 13 32 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 60 7 5 Дорноговь Айраг 2024-07-22 19 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 7 10 2024-07-23 17 32 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 20 5 5 2024-07-24 18 28 92 Аянга.Цах аадар бороо 93 Аянга.Цах аадар бороо 40 40 8 8 2024-07-25 16 24 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 40 20 6 6 2024-07-26 16 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 20 20 5 5 Дорноговь Алтанширээ 2024-07-22 20 30 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 40 6 8 2024-07-23 18 33 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 5 2024-07-24 19 29 92 Аянга.Цах аадар бороо 93 Аянга.Цах аадар бороо 40 20 7 7 2024-07-25 17 26 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 40 20 9 6 2024-07-26 18 32 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 20 20 5 5 Дорноговь Иххэт 2024-07-22 17 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 7 8 2024-07-23 15 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 6 2024-07-24 16 26 92 Аянга.Цах аадар бороо 93 Аянга.Цах аадар бороо 40 40 6 7 2024-07-25 15 25 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 40 40 6 6 2024-07-26 15 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 20 20 5 5 Дорноговь Өргөн 2024-07-22 20 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 60 0 5 10 2024-07-23 18 33 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 5 2024-07-24 19 29 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 20 6 7 2024-07-25 18 29 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 20 20 8 6 2024-07-26 18 32 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 20 5 5 Дорноговь Сайхандулаан 2024-07-22 18 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 9 12 2024-07-23 16 32 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 20 5 6 2024-07-24 18 28 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 20 7 7 2024-07-25 17 27 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 40 0 8 7 2024-07-26 17 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 5 Дорноговь Улаанбадрах 2024-07-22 21 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 10 2024-07-23 20 34 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 6 2024-07-24 22 30 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 8 9 2024-07-25 20 32 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 20 8 7 2024-07-26 20 33 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 6 5 Дорноговь Хатанбулаг 2024-07-22 21 34 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 10 2024-07-23 20 36 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 6 2024-07-24 22 31 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 9 10 2024-07-25 20 32 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 8 7 2024-07-26 20 34 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 7 5 Дорнод Баяндун 2024-07-22 15 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 6 8 2024-07-23 15 24 60 Бага зэргийн бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 45 40 6 7 2024-07-24 14 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 5 7 2024-07-25 13 23 9 Үүлшинэ 61 Бороо 0 40 5 7 2024-07-26 13 23 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 60 50 5 7 Дорнод Баянтүмэн 2024-07-22 17 26 9 Үүлшинэ 61 Бороо 0 60 5 7 2024-07-23 16 26 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 60 60 5 5 2024-07-24 16 26 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 50 40 5 5 2024-07-25 15 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 5 5 2024-07-26 16 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 Дорнод Хэрлэн 2024-07-22 17 26 9 Үүлшинэ 61 Бороо 0 40 5 6 2024-07-23 16 25 9 Үүлшинэ 61 Бороо 0 60 5 5 2024-07-24 17 26 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 45 0 5 5 2024-07-25 16 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 5 2024-07-26 16 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Дорнод Булган 2024-07-22 17 26 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 60 60 5 6 2024-07-23 16 25 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 40 40 5 5 2024-07-24 16 25 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 50 40 5 5 2024-07-25 15 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 5 5 2024-07-26 15 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 45 5 6 Дорнод Гурванзагал 2024-07-22 18 27 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 5 7 2024-07-23 17 26 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 40 5 6 2024-07-24 16 27 61 Бороо 61 Бороо 40 40 5 6 2024-07-25 15 26 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 40 5 7 2024-07-26 15 26 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 40 0 5 7 Дорнод Сэргэлэн 2024-07-22 17 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 7 2024-07-23 16 25 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 45 40 5 5 2024-07-24 16 26 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 45 40 5 5 2024-07-25 15 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 5 5 2024-07-26 15 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 5 Дорнод Халхгол 2024-07-22 18 27 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 0 60 5 7 2024-07-23 18 26 9 Үүлшинэ 61 Бороо 0 60 5 6 2024-07-24 18 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-25 18 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 4 5 2024-07-26 18 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 5 Дорнод Хөлөнбуйр 2024-07-22 15 26 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 60 60 5 6 2024-07-23 15 26 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 40 40 5 6 2024-07-24 15 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 5 2024-07-25 15 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 5 5 2024-07-26 15 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Дорнод Цагаан-Овоо 2024-07-22 16 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 7 2024-07-23 15 26 9 Үүлшинэ 61 Бороо 0 40 5 5 2024-07-24 15 26 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 45 0 5 5 2024-07-25 15 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 5 2024-07-26 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Дорнод Эрээнцав 2024-07-22 17 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-23 17 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-24 16 27 61 Бороо 10 Үүлшинэ 40 0 5 6 2024-07-25 16 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 5 7 2024-07-26 16 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 7 Дундговь Адаацаг 2024-07-22 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 7 9 2024-07-23 15 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 7 2024-07-24 13 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 20 6 6 2024-07-25 14 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 0 5 6 2024-07-26 14 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Дундговь Баянжаргалан 2024-07-22 16 2 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 7 9 2024-07-23 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 7 2024-07-24 16 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 40 7 7 2024-07-25 15 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 0 7 7 2024-07-26 15 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 6 6 Дундговь Дэлгэрхангай 2024-07-22 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 2024-07-23 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 2024-07-24 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 7 7 2024-07-25 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 6 6 2024-07-26 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 Дундговь Дэрэн 2024-07-22 16 26 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 40 0 7 8 2024-07-23 15 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 7 2024-07-24 15 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 7 7 2024-07-25 15 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 6 2024-07-26 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 Дундговь Луус 2024-07-22 15 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 7 8 2024-07-23 16 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 6 9 2024-07-24 15 27 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 20 7 7 2024-07-25 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 2024-07-26 15 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 Дундговь Өлзийт 2024-07-22 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 7 2024-07-23 18 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 8 2024-07-24 18 30 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 20 7 7 2024-07-25 17 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 7 2024-07-26 17 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 Дундговь Өндөршил 2024-07-22 18 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 7 9 2024-07-23 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 6 2024-07-24 18 28 80 Бага зэргийн аадар 60 Бага зэргийн бороо 40 40 7 8 2024-07-25 16 27 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 20 5 7 2024-07-26 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 7 Дундговь Хулд 2024-07-22 16 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 6 7 2024-07-23 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 8 2024-07-24 18 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 7 2024-07-25 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 Завхан Алдархаан 2024-07-22 13 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 8 2024-07-23 12 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 5 2024-07-24 11 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-25 12 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 13 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 Завхан Баянхайрхан 2024-07-22 12 20 9 Үүлшинэ 61 Бороо 20 60 5 8 2024-07-23 8 17 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 7 2024-07-24 7 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 2024-07-25 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 9 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 5 Завхан Идэр 2024-07-22 10 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 5 7 2024-07-23 8 16 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 5 2024-07-24 8 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 5 2024-07-25 9 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 10 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 5 Завхан Их-Уул 2024-07-22 11 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 5 7 2024-07-23 10 19 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 20 5 6 2024-07-24 9 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 5 2024-07-25 10 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 10 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Завхан Сантмаргац 2024-07-22 13 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 5 7 2024-07-23 11 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 5 5 2024-07-24 10 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-25 12 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-26 13 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 Завхан Сонгино 2024-07-22 12 22 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 40 60 5 8 2024-07-23 10 19 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 5 2024-07-24 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-25 10 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 2024-07-26 11 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 5 Завхан Түдэвтэй 2024-07-22 11 22 9 Үүлшинэ 61 Бороо 20 40 5 9 2024-07-23 10 18 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 7 2024-07-24 8 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 2024-07-25 9 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 9 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 5 Завхан Тэлмэн 2024-07-22 10 23 9 Үүлшинэ 61 Бороо 40 40 5 7 2024-07-23 9 18 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 7 2024-07-24 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 2024-07-25 9 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 9 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 Завхан Тэс 2024-07-22 12 24 9 Үүлшинэ 61 Бороо 60 60 5 8 2024-07-23 12 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 7 2024-07-24 9 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 2024-07-25 11 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 11 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 Завхан Ургамал 2024-07-22 18 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 9 2024-07-23 15 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 7 2024-07-24 14 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 2024-07-25 16 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 5 2024-07-26 16 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 Завхан Цагаанхайрхан 2024-07-22 12 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 9 2024-07-23 11 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 7 2024-07-24 8 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-25 11 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-26 11 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 5 Завхан Цагаанчулуут 2024-07-22 11 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 5 9 2024-07-23 9 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-24 9 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-25 10 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-26 10 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 60 5 6 Завхан Шилүүстэй 2024-07-22 11 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 0 5 9 2024-07-23 9 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 7 2024-07-24 9 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-25 11 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 7 2024-07-26 9 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 60 5 6 Завхан Эрдэнэхайрхан 2024-07-22 13 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 5 9 2024-07-23 12 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 7 2024-07-24 11 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-25 12 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 7 2024-07-26 13 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 7 Завхан Яруу 2024-07-22 9 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 8 2024-07-23 8 16 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 7 2024-07-24 7 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-25 8 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 9 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 Өвөрхангай Бат-Өлзий 2024-07-22 8 19 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 40 20 5 5 2024-07-23 8 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 2024-07-24 7 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 5 2024-07-25 8 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 5 2024-07-26 11 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 5 Өвөрхангай Баянгол 2024-07-22 10 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 5 2024-07-23 11 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 2024-07-24 10 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 60 5 5 2024-07-25 10 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 12 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Өвөрхангай Бүрд 2024-07-22 9 18 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 60 20 6 5 2024-07-23 10 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 5 2024-07-24 8 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 2024-07-25 9 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 2024-07-26 11 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 5 Өвөрхангай Гучин-Ус 2024-07-22 10 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-23 12 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-24 11 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 5 2024-07-25 11 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 13 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Өвөрхангай Зүйл 2024-07-22 8 18 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 40 0 7 6 2024-07-23 9 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 5 2024-07-24 8 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 5 2024-07-25 8 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 2024-07-26 11 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 6 7 Өвөрхангай Зүүнбаян-Улаан 2024-07-22 9 18 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 40 20 7 6 2024-07-23 9 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 2024-07-24 7 16 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 5 5 2024-07-25 8 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 5 2024-07-26 10 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 5 Өвөрхангай Нарийнтээл 2024-07-22 10 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-23 11 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-24 10 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 2024-07-25 10 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 6 5 2024-07-26 12 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 Өвөрхангай Баруунхайрхан 2024-07-22 7 17 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 40 0 10 8 2024-07-23 8 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 7 5 2024-07-24 7 17 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 5 5 2024-07-25 8 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 2024-07-26 10 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 7 Өвөрхангай Сант 2024-07-22 9 20 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 20 0 6 6 2024-07-23 10 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-24 9 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 7 2024-07-25 10 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 11 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Өвөрхангай Уянга 2024-07-22 9 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 6 5 2024-07-23 8 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 2024-07-24 7 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 5 2024-07-25 8 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 5 2024-07-26 10 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Өвөрхангай Хайрхандулаан 2024-07-22 9 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-23 11 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-24 9 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 5 2024-07-25 9 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 5 2024-07-26 11 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Өмнөговь Баяндалай 2024-07-22 16 31 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-23 18 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 8 2024-07-24 17 30 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 20 5 7 2024-07-25 16 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 18 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 5 Өмнөговь Баян-Овоо 2024-07-22 19 35 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-23 20 35 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 8 2024-07-24 22 33 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-25 20 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 20 34 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 Өмнөговь Мандал-Овоо 2024-07-22 17 33 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 6 5 2024-07-23 21 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 8 2024-07-24 18 31 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 20 6 6 2024-07-25 18 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 19 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Өмнөговь Ноён 2024-07-22 18 30 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-23 19 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 2024-07-24 16 28 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-25 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Өмнөговь Номгон 2024-07-22 18 33 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 2024-07-23 19 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 10 2024-07-24 19 31 20 Үүл багасна 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 5 8 2024-07-25 18 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 19 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 Өмнөговь Сэврэй 2024-07-22 17 30 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 7 6 2024-07-23 19 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 7 2024-07-24 16 28 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 20 5 6 2024-07-25 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 18 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 5 5 Өмнөговь Хүрмэн 2024-07-22 16 29 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 6 7 2024-07-23 18 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 8 2024-07-24 16 27 20 Үүл багасна 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 20 5 7 2024-07-25 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 17 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 Өмнөговь Цогтцэций 2024-07-22 16 30 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-23 19 31 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 0 7 8 2024-07-24 18 29 20 Үүл багасна 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 7 2024-07-25 17 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 2024-07-26 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 Сүхбаатар Асгат 2024-07-22 16 26 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 40 60 5 6 2024-07-23 16 25 60 Бага зэргийн бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 40 7 7 2024-07-24 16 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-25 16 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 6 2024-07-26 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 Сүхбаатар Мөнххаан 2024-07-22 15 24 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 60 40 5 6 2024-07-23 16 25 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 40 40 7 7 2024-07-24 16 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 60 60 4 6 2024-07-25 15 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 60 5 5 2024-07-26 14 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 Сүхбаатар Наран 2024-07-22 17 28 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 60 60 5 9 2024-07-23 16 28 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 40 20 6 7 2024-07-24 16 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 4 5 2024-07-25 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 6 2024-07-26 15 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 6 Сүхбаатар Онгон 2024-07-22 18 30 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 60 60 5 9 2024-07-23 17 29 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 40 0 5 7 2024-07-24 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 2024-07-25 17 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 7 2024-07-26 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 6 7 Сүхбаатар Сүхбаатар 2024-07-22 16 26 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 40 60 6 7 2024-07-23 17 26 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 40 60 6 7 2024-07-24 17 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 5 2024-07-25 17 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 9 2024-07-26 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 Сүхбаатар Түвшинширээ 2024-07-22 16 26 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 40 60 5 5 2024-07-23 16 29 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 40 20 6 7 2024-07-24 17 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 6 2024-07-25 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 60 6 7 2024-07-26 15 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 6 6 Сүхбаатар Түмэнцогт 2024-07-22 16 25 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 60 60 4 6 2024-07-23 17 25 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 40 5 5 2024-07-24 17 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 60 4 6 2024-07-25 15 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 7 2024-07-26 16 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 Сүхбаатар Уулбаян 2024-07-22 17 26 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 60 40 4 5 2024-07-23 17 27 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 60 20 6 6 2024-07-24 17 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 60 40 4 5 2024-07-25 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 60 6 6 2024-07-26 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 Сүхбаатар Халзан 2024-07-22 17 27 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 60 60 5 5 2024-07-23 16 28 60 Бага зэргийн бороо 3 Үүлэрхэг 40 40 6 7 2024-07-24 17 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 6 2024-07-25 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 4 6 2024-07-26 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 4 6 Сэлэнгэ Баруунбүрэн 2024-07-22 16 26 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 20 20 3 3 2024-07-23 16 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 3 3 2024-07-24 15 25 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 20 40 3 4 2024-07-25 14 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 3 3 2024-07-26 15 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 3 3 Сэлэнгэ Зүүнбүрэн 2024-07-22 17 26 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 20 40 3 3 2024-07-23 16 27 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 3 3 2024-07-24 14 24 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 40 60 3 4 2024-07-25 13 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 3 3 2024-07-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 3 3 Сэлэнгэ Зэлтэр 2024-07-22 15 25 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 60 3 3 2024-07-23 14 26 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 3 3 2024-07-24 13 24 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 60 60 3 4 2024-07-25 12 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 3 3 2024-07-26 13 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 3 3 Сэлэнгэ Хүдэр 2024-07-22 15 24 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 20 40 3 3 2024-07-23 14 26 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 3 3 2024-07-24 12 23 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 40 60 3 4 2024-07-25 11 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 3 3 2024-07-26 12 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 3 3 Сэлэнгэ Бугант 2024-07-22 14 24 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 20 60 3 3 2024-07-23 14 26 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 3 3 2024-07-24 12 23 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 60 60 3 4 2024-07-25 11 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 20 3 3 2024-07-26 12 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 3 3 Сэлэнгэ Хушаат 2024-07-22 14 26 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 20 20 3 3 2024-07-23 16 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 3 3 2024-07-24 14 24 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 20 40 3 4 2024-07-25 13 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 3 3 2024-07-26 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 3 3 Төв Залуучууд 2024-07-22 14 24 61 Бороо 61 Бороо 40 40 7 7 2024-07-23 13 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 40 5 6 2024-07-24 11 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 40 6 7 2024-07-25 12 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 6 2024-07-26 13 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 20 5 6 Төв Батсүмбэр 2024-07-22 14 21 61 Бороо 61 Бороо 40 60 5 7 2024-07-23 12 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 60 5 5 2024-07-24 12 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 40 6 6 2024-07-25 11 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 6 2024-07-26 12 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 20 5 6 Төв Баянжаргалан 2024-07-22 13 22 61 Бороо 61 Бороо 60 60 7 7 2024-07-23 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 60 6 6 2024-07-24 10 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 40 6 7 2024-07-25 10 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 6 2024-07-26 11 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 Төв Баянцагаан 2024-07-22 15 24 61 Бороо 10 Үүлшинэ 40 60 7 9 2024-07-23 13 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 6 6 2024-07-24 12 27 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 6 8 2024-07-25 12 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-26 13 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 Төв Борнуур 2024-07-22 13 24 61 Бороо 61 Бороо 40 60 6 6 2024-07-23 13 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 40 5 5 2024-07-24 12 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 60 6 7 2024-07-25 12 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 6 2024-07-26 12 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 5 6 Төв Дэлгэрхаан 2024-07-22 15 25 61 Бороо 10 Үүлшинэ 60 20 9 10 2024-07-23 13 27 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 20 6 6 2024-07-24 11 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 20 6 7 2024-07-25 12 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 6 2024-07-26 13 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 7 Төв Заамар 2024-07-22 14 24 61 Бороо 61 Бороо 40 40 7 8 2024-07-23 13 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 40 5 7 2024-07-24 11 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 40 6 7 2024-07-25 12 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 40 5 7 2024-07-26 13 27 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 5 6 Төв Өндөрширээт 2024-07-22 14 23 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 40 10 10 2024-07-23 13 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 40 5 6 2024-07-24 12 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 20 6 7 2024-07-25 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 6 2024-07-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 Төв Нөхөрлөл 2024-07-22 14 23 61 Бороо 61 Бороо 40 40 7 7 2024-07-23 13 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 0 60 5 7 2024-07-24 11 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 40 6 7 2024-07-25 10 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 6 2024-07-26 11 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 6 Төв Эрдэнэ 2024-07-22 12 21 61 Бороо 61 Бороо 60 60 6 7 2024-07-23 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 6 7 2024-07-24 10 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 20 20 6 7 2024-07-25 10 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 7 2024-07-26 9 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 Увс Бөхмөрөн 2024-07-22 14 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 6 2024-07-23 13 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 5 2024-07-24 14 26 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-25 16 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-26 16 28 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 4 Увс Давст 2024-07-22 17 25 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 5 6 2024-07-23 17 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 4 2024-07-24 16 25 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-25 18 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-26 20 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 4 Увс Зүүнговь 2024-07-22 16 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 93 Аянга.Цах аадар бороо 60 60 4 7 2024-07-23 14 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 4 2024-07-24 15 28 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-25 16 31 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-26 18 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 4 Увс Зүүнхангай 2024-07-22 11 19 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 0 60 3 7 2024-07-23 10 19 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 5 2024-07-24 9 20 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-25 11 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-26 11 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 4 Увс Өлгий 2024-07-22 14 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 8 9 2024-07-23 13 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 2024-07-24 13 26 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 4 2024-07-25 15 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 4 2024-07-26 17 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 4 Увс Сагил 2024-07-22 15 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 40 4 5 2024-07-23 14 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 5 2024-07-24 14 25 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-25 16 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 5 2024-07-26 18 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 5 Увс Түргэн 2024-07-22 14 22 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 5 6 2024-07-23 15 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 5 5 2024-07-24 14 25 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 5 4 2024-07-25 14 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-26 14 26 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 4 Увс Хяргас 2024-07-22 15 21 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 9 2024-07-23 13 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-24 12 24 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-25 14 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-26 14 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 4 Увс Цагаанхайрхан 2024-07-22 12 18 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 0 60 3 6 2024-07-23 10 19 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 5 2024-07-24 11 22 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-25 12 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 2024-07-26 13 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 4 4 Ховд Алтай 2024-07-22 15 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 3 5 2024-07-23 13 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 3 3 2024-07-24 15 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 3 3 2024-07-25 16 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 3 3 2024-07-26 16 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 3 3 Ховд Дарви 2024-07-22 15 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 7 2024-07-23 14 28 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 5 6 2024-07-24 16 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 6 2024-07-25 17 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 40 5 5 2024-07-26 17 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 5 5 Ховд Дуут 2024-07-22 9 20 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 0 8 8 2024-07-23 8 20 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 40 20 6 6 2024-07-24 9 21 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 40 0 5 6 2024-07-25 10 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 60 5 5 2024-07-26 11 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 40 5 5 Ховд Мянгад 2024-07-22 16 29 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 6 8 2024-07-23 16 29 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 20 40 5 6 2024-07-24 16 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 60 0 5 6 2024-07-25 17 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 5 5 2024-07-26 17 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 Ховд Үенч 2024-07-22 15 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 3 5 2024-07-23 13 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 3 3 2024-07-24 15 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 3 3 2024-07-25 16 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 20 3 3 2024-07-26 16 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 3 3 Ховд Эрдэнэбүрэн 2024-07-22 16 28 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 40 6 6 2024-07-23 15 29 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 40 20 5 6 2024-07-24 16 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 0 5 6 2024-07-25 17 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 5 5 2024-07-26 17 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 20 5 5 Ховд Дөргөн 2024-07-22 17 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 7 8 2024-07-23 16 28 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 7 6 2024-07-24 17 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 0 5 6 2024-07-25 18 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 0 0 6 6 2024-07-26 18 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 0 6 6 Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ 2024-07-22 9 23 60 Бага зэргийн бороо 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 5 2024-07-23 9 20 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 7 2024-07-24 8 20 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 5 2024-07-25 7 24 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 3 5 2024-07-26 8 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 4 Хөвсгөл Арбулаг 2024-07-22 7 22 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 5 2024-07-23 7 19 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 80 4 7 2024-07-24 7 19 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 6 2024-07-25 6 23 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 3 6 2024-07-26 8 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 4 Хөвсгөл Бүрэнтогтох 2024-07-22 11 26 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 5 2024-07-23 11 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 5 7 2024-07-24 10 23 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 0 60 4 5 2024-07-25 10 27 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 3 5 2024-07-26 11 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 3 Хөвсгөл Галт 2024-07-22 11 25 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 4 2024-07-23 11 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 6 2024-07-24 10 22 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 5 2024-07-25 10 26 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 3 5 2024-07-26 10 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 3 Хөвсгөл Их-Уул 2024-07-22 12 27 61 Бороо 5 Багавтар үүлтэй 60 0 3 4 2024-07-23 12 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 6 2024-07-24 11 24 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 5 2024-07-25 11 28 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 3 5 2024-07-26 12 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 3 Хөвсгөл Тосонцэнгэл 2024-07-22 12 26 60 Бага зэргийн бороо 5 Багавтар үүлтэй 60 0 3 4 2024-07-23 12 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 6 2024-07-24 11 23 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 80 4 5 2024-07-25 10 27 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 3 5 2024-07-26 11 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 3 Хөвсгөл Төмөрбулаг 2024-07-22 11 26 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 5 2024-07-23 11 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 9 2024-07-24 10 23 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 5 6 2024-07-25 10 27 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 3 6 2024-07-26 11 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 4 Хөвсгөл Түнэл 2024-07-22 10 24 60 Бага зэргийн бороо 5 Багавтар үүлтэй 60 0 3 4 2024-07-23 10 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 4 6 2024-07-24 9 21 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 80 4 5 2024-07-25 7 25 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 3 5 2024-07-26 9 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 3 Хөвсгөл Улаан-Уул 2024-07-22 7 22 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 4 2024-07-23 7 19 80 Бага зэргийн аадар 93 Аянга.Цах аадар бороо 100 80 4 6 2024-07-24 7 19 3 Үүлэрхэг 61 Бороо 0 60 4 5 2024-07-25 6 23 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 3 5 2024-07-26 8 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 3 Хөвсгөл Ханх 2024-07-22 7 20 61 Бороо 61 Бороо 60 60 3 4 2024-07-23 7 17 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 0 100 4 6 2024-07-24 6 17 80 Бага зэргийн аадар 61 Бороо 80 60 4 5 2024-07-25 7 21 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 3 5 2024-07-26 7 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 3 Хөвсгөл Цагаан-Уул 2024-07-22 7 23 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 0 0 4 6 2024-07-23 7 20 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 6 8 2024-07-24 7 20 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 60 5 6 2024-07-25 7 24 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 4 6 2024-07-26 8 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 4 Хөвсгөл Чандмань-Өндөр 2024-07-22 9 24 61 Бороо 5 Багавтар үүлтэй 80 0 3 4 2024-07-23 9 21 9 Үүлшинэ 93 Аянга.Цах аадар бороо 0 60 4 5 2024-07-24 8 21 80 Бага зэргийн аадар 61 Бороо 60 80 4 5 2024-07-25 7 25 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 3 5 2024-07-26 8 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 3 Хөвсгөл Цагааннуур 2024-07-22 7 22 20 Үүл багасна 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 0 100 3 5 2024-07-23 7 19 82 Аадар бороо 93 Аянга.Цах аадар бороо 80 80 4 6 2024-07-24 7 19 80 Бага зэргийн аадар 61 Бороо 60 60 4 5 2024-07-25 6 23 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 0 0 3 5 2024-07-26 8 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 0 0 3 3 Хэнтий Батноров 2024-07-22 16 23 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 7 9 2024-07-23 14 26 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 6 10 2024-07-24 14 25 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 6 2024-07-25 14 22 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 6 2024-07-26 14 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 6 Хэнтий Батширээт 2024-07-22 13 21 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 5 7 2024-07-23 14 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 4 5 2024-07-24 12 23 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 6 2024-07-25 13 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 4 7 2024-07-26 13 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 4 5 Хэнтий Баян-Адрага 2024-07-22 16 22 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 5 8 2024-07-23 14 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 4 7 2024-07-24 13 22 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 3 6 2024-07-25 14 21 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 3 6 2024-07-26 14 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 3 5 Хэнтий Баянмөнх 2024-07-22 15 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 6 7 2024-07-23 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 4 7 2024-07-24 14 25 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 4 7 2024-07-25 15 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 6 10 2024-07-26 15 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 4 5 Хэнтий Дэлгэрхаан 2024-07-22 15 22 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 6 7 2024-07-23 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 4 6 2024-07-24 13 23 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 10 2024-07-25 13 24 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 8 7 2024-07-26 13 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 4 5 Хэнтий Жаргалтхаан 2024-07-22 14 20 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 7 8 2024-07-23 14 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 10 2024-07-24 13 23 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 5 9 2024-07-25 13 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 5 7 2024-07-26 13 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 5 6 Хэнтий Норовлин 2024-07-22 15 23 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 5 9 2024-07-23 14 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 4 8 2024-07-24 14 25 3 Үүлэрхэг 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 4 6 2024-07-25 14 23 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 6 2024-07-26 13 22 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 4 6 Хэнтий Өлзийт 2024-07-22 16 23 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 6 8 2024-07-23 14 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 4 5 2024-07-24 13 27 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 10 2024-07-25 14 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 4 7 2024-07-26 14 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 5 Хэнтий Цэнхэрмандал 2024-07-22 14 20 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 5 8 2024-07-23 12 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 4 5 2024-07-24 10 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 8 2024-07-25 12 20 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 3 6 2024-07-26 12 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 3 5 Хэнтий Гурванбаян 2024-07-22 14 21 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 7 9 2024-07-23 12 25 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 40 60 4 8 2024-07-24 12 24 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 60 60 4 7 2024-07-25 13 21 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 4 6 2024-07-26 13 23 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 20 60 4 5 Дархан-Уул Хонгор 2024-07-22 16 26 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 40 6 6 2024-07-23 17 26 90 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 10 Үүлшинэ 40 60 4 5 2024-07-24 15 25 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 20 20 5 5 2024-07-25 15 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 4 5 2024-07-26 13 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 4 5 Дархан-Уул Шарын гол 2024-07-22 15 25 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 40 60 6 6 2024-07-23 15 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 4 5 2024-07-24 13 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 40 5 5 2024-07-25 11 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 20 20 4 5 2024-07-26 11 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 4 5 Нийслэл Партизан 2024-07-22 15 24 61 Бороо 61 Бороо 80 60 4 6 2024-07-23 13 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 45 50 4 5 2024-07-24 14 23 9 Үүлшинэ 61 Бороо 40 80 4 6 2024-07-25 13 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 45 45 4 6 2024-07-26 13 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 4 5 Нийслэл Өлзийт 2024-07-22 15 24 61 Бороо 61 Бороо 80 60 5 6 2024-07-23 14 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 40 50 5 6 2024-07-24 14 23 9 Үүлшинэ 61 Бороо 20 60 4 6 2024-07-25 13 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 4 5 2024-07-26 13 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 40 40 4 5