Адаацаг 2024-02-22 -29 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -26 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -26 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -26 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -26 -10 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 11 Ажбогд 2024-02-22 -14 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-23 -12 -8 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-24 -10 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -11 -5 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-02-26 -13 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 12 Айраг 2024-02-22 -26 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 4 2024-02-23 -22 -11 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 5 2024-02-24 -21 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -22 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -22 -8 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 5 6 Алаг-Эрдэнэ 2024-02-22 -31 -20 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-23 -26 -15 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 5 2024-02-24 -28 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 5 2024-02-25 -25 -16 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -22 -14 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 3 5 Алдархаан 2024-02-22 -24 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -26 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -26 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -23 -9 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-26 -24 -13 71 Цас 10 Үүлшинэ 5 6 Алтай 2024-02-22 -22 -12 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 8 2024-02-22 -21 -13 71 Цас 71 Цас 5 5 2024-02-23 -21 -11 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-02-23 -21 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -20 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -23 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 8 2024-02-25 -24 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 10 2024-02-25 -20 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -21 -14 71 Цас 24 Ялимгүй цас 12 12 2024-02-26 -23 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Алтанбулаг 2024-02-22 -33 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -28 -15 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-24 -31 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -31 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -29 -8 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Алтанширээ 2024-02-22 -25 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-23 -22 -11 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 5 2024-02-24 -21 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -22 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -23 -8 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 5 6 Арбулаг 2024-02-22 -32 -23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-23 -25 -14 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 6 2024-02-24 -27 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 6 2024-02-25 -24 -14 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -21 -12 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 3 6 Арвайхээр 2024-02-22 -23 -13 3 Үүлэрхэг 24 Ялимгүй цас 5 6 2024-02-23 -20 -9 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 7 2024-02-24 -20 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-25 -20 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -19 -5 9 Үүлшинэ 71 Цас 6 7 Асгат 2024-02-22 -31 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 4 2024-02-23 -26 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-24 -25 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -25 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -24 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 4 Багануур 2024-02-22 -39 -16 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -26 -15 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 8 2024-02-24 -31 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-02-25 -31 -16 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 7 2024-02-26 -26 -10 9 Үүлшинэ 71 Цас 6 8 Байдраг 2024-02-22 -35 -21 71 Цас 71 Цас 5 6 2024-02-23 -34 -20 23 Ялимгүй цас 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -33 -19 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-25 -31 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-02-26 -31 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Байтаг 2024-02-22 -29 -15 71 Цас 71 Цас 5 5 2024-02-23 -29 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -27 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -27 -14 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 6 2024-02-26 -29 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Баруун-Урт 2024-02-22 -30 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-23 -25 -14 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-24 -23 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 9 2024-02-25 -25 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-26 -25 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Баруунбаян-Улаан 2024-02-22 -24 -14 3 Үүлэрхэг 24 Ялимгүй цас 7 8 2024-02-23 -22 -11 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-02-24 -21 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-02-25 -22 -11 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 7 7 2024-02-26 -18 -8 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 13 Баруунбүрэн 2024-02-22 -31 -14 3 Үүлэрхэг 71 Цас 3 3 2024-02-23 -25 -13 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -27 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -28 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-26 -29 -14 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 4 Баруунтуруун 2024-02-22 -35 -24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-23 -35 -25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -35 -24 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -34 -24 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -35 -23 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 Баруунхайрхан 2024-02-22 -26 -13 3 Үүлэрхэг 71 Цас 6 7 2024-02-23 -20 -11 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-24 -20 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-25 -25 -12 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-26 -17 -9 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 7 11 Баруунхараа 2024-02-22 -33 -15 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -28 -14 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -30 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -29 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -29 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 8 Бат-Өлзий 2024-02-22 -29 -11 3 Үүлэрхэг 71 Цас 5 7 2024-02-23 -19 -9 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-24 -20 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -21 -10 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-26 -16 -5 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 6 7 Батноров 2024-02-22 -28 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 4 2024-02-23 -28 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-24 -25 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-25 -30 -14 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 4 2024-02-26 -30 -15 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Батсүмбэр 2024-02-22 -28 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -28 -9 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -26 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -25 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -21 -8 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Батцэнгэл 2024-02-22 -32 -21 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-23 -27 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -29 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-25 -27 -12 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -25 -14 9 Үүлшинэ 71 Цас 7 7 Батширээт 2024-02-22 -28 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-23 -26 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -24 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -28 -10 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-26 -29 -11 9 Үүлшинэ 71 Цас 3 5 Баян-Агт 2024-02-22 -30 -17 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-23 -29 -13 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-24 -27 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -26 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -22 -12 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 Баян-Адрага 2024-02-22 -28 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-23 -26 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -24 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-25 -27 -10 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -28 -11 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Баян-Овоо 2024-02-22 -30 -18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-02-22 -20 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -27 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-23 -18 -6 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-24 -24 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 2024-02-24 -19 -5 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-25 -27 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 7 8 2024-02-25 -17 -4 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -30 -14 9 Үүлшинэ 71 Цас 6 7 2024-02-26 -17 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Баян-Уул 2024-02-22 -22 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 10 2024-02-22 -27 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-23 -21 -15 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-23 -29 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -20 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -29 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -20 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 11 2024-02-25 -26 -14 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 6 2024-02-26 -18 -12 71 Цас 10 Үүлшинэ 9 7 2024-02-26 -27 -18 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 Баян-Өндөр 2024-02-22 -29 -14 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 6 7 2024-02-22 -27 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 6 2024-02-23 -26 -10 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-23 -25 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-24 -22 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-24 -24 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-25 -24 -6 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 9 2024-02-25 -23 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-02-26 -22 -8 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 7 11 2024-02-26 -23 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 Баян-Өнжүүл 2024-02-22 -32 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 7 2024-02-23 -27 -12 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 9 2024-02-24 -30 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -28 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -25 -8 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Баянбулаг 2024-02-22 -31 -17 71 Цас 71 Цас 5 6 2024-02-23 -29 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -30 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 6 2024-02-25 -29 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-02-26 -29 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 5 Баянговь 2024-02-22 -27 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -25 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -22 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 8 2024-02-25 -21 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-02-26 -21 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Баянгол 2024-02-22 -24 -15 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 6 7 2024-02-23 -20 -9 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-24 -19 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 2024-02-25 -20 -9 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-26 -16 -4 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 9 Баяндалай 2024-02-22 -20 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -17 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -19 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-25 -17 -5 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -17 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Баяндун 2024-02-22 -25 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -22 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -20 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 9 2024-02-25 -22 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 9 2024-02-26 -21 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 6 Баяндэлгэр 2024-02-22 -27 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-23 -23 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-24 -21 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 4 2024-02-25 -22 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -21 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Баянжаргалан 2024-02-22 -26 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-22 -25 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -28 -12 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -24 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -25 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-24 -23 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -24 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -24 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -22 -7 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 2024-02-26 -24 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 Баянзүрх 2024-02-22 -33 -20 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-23 -28 -16 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 4 2024-02-24 -30 -18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 4 2024-02-25 -28 -17 7 Багавтар үүлтэй 24 Ялимгүй цас 4 4 2024-02-26 -25 -15 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 4 5 Баянлиг 2024-02-22 -25 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -25 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -24 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-25 -23 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-26 -23 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 Баянмөнх 2024-02-22 -31 -22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-23 -30 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -27 -18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-25 -30 -17 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-26 -33 -16 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 6 6 Баяннуур 2024-02-22 -28 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-02-22 -38 -24 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-23 -28 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-23 -37 -20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-24 -26 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -35 -18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -22 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-25 -34 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 5 7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-26 -30 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 Баянсайр 2024-02-22 -24 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-23 -25 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-24 -24 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-25 -22 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-02-26 -22 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 Баянтүмэн 2024-02-22 -30 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -26 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -24 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-25 -27 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 6 2024-02-26 -26 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 Баянхайрхан 2024-02-22 -30 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -32 -19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -32 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -29 -16 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-26 -30 -20 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 Баянхонгор 2024-02-22 -24 -14 23 Ялимгүй цас 71 Цас 7 7 2024-02-23 -24 -10 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-02-24 -23 -10 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 8 8 2024-02-25 -23 -7 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 8 2024-02-26 -19 -8 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 8 10 Баянцагаан 2024-02-22 -26 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 6 2024-02-22 -26 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -25 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-23 -26 -13 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -23 -9 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -24 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -21 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-02-25 -24 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -21 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-02-26 -21 -10 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Баянчандмань 2024-02-22 -26 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -21 -11 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 6 8 2024-02-24 -24 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -24 -9 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -21 -10 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Бигэр 2024-02-22 -21 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-23 -18 -12 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 5 2024-02-24 -15 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-25 -15 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-26 -14 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 12 Биндэр 2024-02-22 -27 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-23 -25 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -23 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-25 -27 -10 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-26 -28 -10 9 Үүлшинэ 71 Цас 6 5 Богд 2024-02-22 -22 -12 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 5 6 2024-02-23 -23 -6 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-24 -20 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -22 -8 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-26 -17 -6 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 11 9 Бодь 2024-02-22 -26 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 6 2024-02-23 -24 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -23 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-25 -22 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-02-26 -22 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 Борнуур 2024-02-22 -28 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -28 -9 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -25 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -25 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -22 -7 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Бугант 2024-02-22 -33 -16 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-23 -26 -15 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -28 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -29 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-26 -30 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 4 Бугат 2024-02-22 -23 -14 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 8 2024-02-22 -34 -18 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 4 2024-02-23 -22 -11 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-02-23 -33 -14 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-24 -21 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-02-24 -31 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-25 -19 -8 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 12 2024-02-25 -29 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-26 -20 -12 71 Цас 10 Үүлшинэ 11 16 2024-02-26 -25 -9 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 4 Булган 2024-02-22 -33 -17 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 2024-02-22 -31 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-22 -29 -22 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 4 2024-02-23 -25 -12 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 8 2024-02-23 -27 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -25 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -28 -13 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-24 -26 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-24 -26 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-25 -28 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 6 2024-02-25 -23 -10 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-25 -27 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -27 -12 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 6 2024-02-26 -26 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 2024-02-26 -22 -11 23 Ялимгүй цас 71 Цас 6 7 Бууцагаан 2024-02-22 -28 -16 71 Цас 24 Ялимгүй цас 6 6 2024-02-23 -26 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -27 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 6 2024-02-25 -25 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-02-26 -25 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Буянт 2024-02-22 -24 -20 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 8 2024-02-23 -24 -20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -22 -18 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 5 2024-02-25 -18 -17 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 6 2024-02-26 5 7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 Буянт-Ухаа 2024-02-22 -39 -16 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 6 2024-02-23 -27 -13 23 Ялимгүй цас 20 Үүл багасна 5 5 2024-02-24 -32 -16 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 5 2024-02-25 -34 -12 7 Багавтар үүлтэй 2 4 5 2024-02-26 -22 -12 9 Үүлшинэ 71 Цас 6 6 Бүрд 2024-02-22 -30 -12 3 Үүлэрхэг 71 Цас 9 9 2024-02-23 -19 -10 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 7 5 2024-02-24 -21 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -19 -8 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-26 -16 -9 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 7 9 Бүрэгхангай 2024-02-22 -28 -16 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-23 -27 -12 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -25 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -23 -9 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -19 -7 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 Бүрэн 2024-02-22 -32 -12 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 7 2024-02-23 -27 -11 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -29 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -28 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -25 -9 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Бүрэнтогтох 2024-02-22 -28 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-23 -24 -14 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 4 2024-02-24 -26 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 4 2024-02-25 -24 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -21 -13 71 Цас 3 Үүлэрхэг 3 6 Бөмбөгөр 2024-02-22 -28 -17 71 Цас 24 Ялимгүй цас 6 6 2024-02-23 -26 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -27 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 7 2024-02-25 -25 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-26 -25 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 Бөхмөрөн 2024-02-22 -27 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-23 -25 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -25 -17 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -25 -16 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -25 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 5 Галт 2024-02-22 -34 -22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-23 -27 -16 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 5 2024-02-24 -29 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-25 -27 -16 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 3 2024-02-26 -24 -14 71 Цас 71 Цас 4 5 Галуут 2024-02-22 -33 -16 71 Цас 71 Цас 5 6 2024-02-23 -31 -15 23 Ялимгүй цас 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -29 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-25 -31 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-02-26 -31 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 Галшар 2024-02-22 -31 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -24 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 2024-02-24 -24 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 6 2024-02-25 -27 -13 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -28 -11 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 7 8 Говь-Угтаал 2024-02-22 -27 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -24 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -22 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -24 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -23 -9 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 7 11 Гурванбаян 2024-02-22 -34 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -30 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-24 -27 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -27 -10 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 4 2024-02-26 -24 -12 9 Үүлшинэ 71 Цас 6 4 Гурванбулаг 2024-02-22 -38 -21 71 Цас 71 Цас 5 6 2024-02-22 -35 -20 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 4 2024-02-23 -36 -19 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-23 -34 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -37 -18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-24 -32 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-25 -36 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-25 -30 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-26 -36 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-02-26 -26 11 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 4 Гурванзагал 2024-02-22 -31 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -26 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -25 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-25 -27 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 6 2024-02-26 -27 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 Гурвансайхан 2024-02-22 -24 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -24 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -22 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -24 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -22 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 Гурвантэс 2024-02-22 -18 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-02-23 -16 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -19 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -17 -5 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-26 -17 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Гуулин 2024-02-22 -28 -18 9 Үүлшинэ 71 Цас 6 9 2024-02-23 -27 -16 71 Цас 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-24 -25 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-25 -24 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 7 2024-02-26 -22 -13 71 Цас 10 Үүлшинэ 8 12 Гучин-Ус 2024-02-22 -24 -13 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 6 6 2024-02-23 -18 -6 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-24 -20 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -21 -9 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-26 -15 -4 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 9 Давст 2024-02-22 -36 -23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-23 -34 -23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -35 -22 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -34 -21 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -33 -21 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 Дадал 2024-02-22 -27 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 4 2024-02-23 -27 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-24 -24 -9 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-25 -28 -10 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -28 -10 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 4 Даланзадгад 2024-02-22 -22 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-02-23 -18 -7 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 8 2024-02-24 -18 -6 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 7 7 2024-02-25 -16 -4 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -14 0 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 8 8 Дарви 2024-02-22 -25 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-22 -21 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 7 2024-02-23 -25 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -22 -14 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-02-24 -25 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -23 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 4 2024-02-25 -23 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -21 -10 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 11 2024-02-26 -22 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -19 -11 71 Цас 10 Үүлшинэ 7 7 Дархан 2024-02-22 -32 -16 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -22 -12 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 7 2024-02-24 -26 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-02-25 -26 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-26 -24 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 6 8 Дарьганга 2024-02-22 -30 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 4 2024-02-23 -24 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-24 -23 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 5 2024-02-25 -23 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 4 2024-02-26 -21 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Дашбалбар 2024-02-22 -28 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-02-23 -26 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 7 2024-02-24 -25 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 2024-02-25 -27 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 9 2024-02-26 -27 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 7 9 Дашинчилэн 2024-02-22 -41 -24 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-23 -40 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -36 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -33 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -29 -14 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 Даян 2024-02-22 -33 -22 71 Цас 24 Ялимгүй цас 3 12 2024-02-23 -33 -22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -31 -20 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 5 2024-02-25 -27 -19 23 Ялимгүй цас 71 Цас 4 6 2024-02-26 5 7 71 Цас 10 Үүлшинэ 4 6 Дунд-Ус 2024-02-22 -29 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -28 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -27 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -25 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 9 2024-02-26 -23 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 8 Дуут 2024-02-22 -27 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-02-23 -26 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 5 2024-02-24 -26 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -20 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-02-26 -25 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 Дэлгэр 2024-02-22 -25 -17 9 Үүлшинэ 71 Цас 10 10 2024-02-23 -25 -15 71 Цас 5 Багавтар үүлтэй 7 7 2024-02-24 -24 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 6 4 2024-02-25 -23 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-02-26 -21 -13 71 Цас 10 Үүлшинэ 11 12 Дэлгэрхаан 2024-02-22 -27 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 2024-02-22 -33 -18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 5 2024-02-23 -27 -13 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -28 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -23 -8 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-24 -25 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-25 -23 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -30 -12 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-26 -20 -5 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 2024-02-26 -29 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 4 Дэлгэрхангай 2024-02-22 -25 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-23 -23 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -23 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -23 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -24 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 11 Дэлгэрэх 2024-02-22 -26 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-23 -23 -12 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 5 2024-02-24 -22 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-25 -23 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-26 -23 -9 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 6 Дэлүүн 2024-02-22 -28 -11 71 Цас 24 Ялимгүй цас 3 8 2024-02-23 -28 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -26 -9 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 5 2024-02-25 -22 -8 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 6 2024-02-26 5 7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 Дэрэн 2024-02-22 -28 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -26 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -25 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -26 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -25 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 11 Дөрвөлжин 2024-02-22 -19 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 6 2024-02-23 -21 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -21 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -18 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-26 -19 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 Дөргөн 2024-02-22 -27 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -26 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -26 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -24 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -23 -13 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 5 Дөчинжил 2024-02-22 -34 -13 71 Цас 24 Ялимгүй цас 5 10 2024-02-23 -34 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -32 -11 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 5 2024-02-25 -28 -10 23 Ялимгүй цас 71 Цас 4 6 2024-02-26 5 7 71 Цас 10 Үүлшинэ 4 6 Ерөө 2024-02-22 -35 -18 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-23 -29 -16 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -33 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -33 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-26 -33 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 7 Жаргалан 2024-02-22 -34 -23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 6 2024-02-23 -28 -18 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 5 2024-02-24 -31 -20 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 5 2024-02-25 -29 -18 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-26 -26 -16 71 Цас 24 Ялимгүй цас 4 7 Жаргалант 2024-02-22 -30 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-22 -20 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-02-22 -30 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -24 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -21 -11 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-23 -22 -10 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -25 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -23 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 4 2024-02-24 -27 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -22 -9 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-25 -21 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-25 -27 -9 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -21 -10 23 Ялимгүй цас 71 Цас 5 6 2024-02-26 -19 -10 71 Цас 10 Үүлшинэ 9 8 2024-02-26 -24 -8 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Жаргалтхаан 2024-02-22 -33 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -30 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-02-24 -27 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 5 2024-02-25 -25 -9 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 5 2024-02-26 -26 -12 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 Жинст 2024-02-22 -26 -13 71 Цас 10 Үүлшинэ 7 6 2024-02-23 -24 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 2024-02-24 -22 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-25 -21 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-02-26 -21 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Заамар 2024-02-22 -24 -11 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 2024-02-23 -24 -11 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -20 -8 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -22 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -20 -9 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Завхан 2024-02-22 -28 -19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -27 -20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -28 -19 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -28 -18 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -28 -17 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 Завханмандал 2024-02-22 -20 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 6 2024-02-23 -22 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -22 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -19 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -20 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Залуучууд 2024-02-22 -29 -10 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 2024-02-23 -29 -10 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -31 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -26 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -20 -11 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Замын-Үүд 2024-02-22 -22 -9 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-23 -19 -6 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 5 2024-02-24 -20 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-25 -21 -6 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-26 -21 -3 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 6 Зуунмод 2024-02-22 -27 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -24 -13 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 7 9 2024-02-24 -24 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 5 2024-02-25 -26 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -24 -11 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 6 8 Зэлтэр 2024-02-22 -37 -17 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-23 -28 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -28 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -28 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-26 -29 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 4 Зэрэг 2024-02-22 -21 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -23 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -24 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -22 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-02-26 -23 -11 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 6 6 Зүйл 2024-02-22 -26 -13 3 Үүлэрхэг 71 Цас 9 9 2024-02-23 -20 -10 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 7 5 2024-02-24 -21 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -26 -6 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-26 -16 -9 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 7 9 Зүүнбаян-Улаан 2024-02-22 -26 -12 3 Үүлэрхэг 71 Цас 6 7 2024-02-23 -20 -9 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-24 -20 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-25 -24 -11 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-26 -17 -6 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 6 9 Зүүнбүрэн 2024-02-22 -36 -15 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-23 -26 -13 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -27 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -28 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-26 -29 -14 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 4 Зүүнговь 2024-02-22 -43 -32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-23 -42 -29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -40 -27 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 3 4 2024-02-25 -39 -27 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -38 -25 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 Зүүнхангай 2024-02-22 -30 -21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-23 -30 -20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -30 -19 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-25 -30 -19 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -29 -19 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 Зүүнхараа 2024-02-22 -31 -13 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-23 -25 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-24 -25 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -28 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -28 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 8 Идэр 2024-02-22 -29 -19 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 6 2024-02-23 -31 -20 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -31 -19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -28 -17 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-26 -29 -21 71 Цас 10 Үүлшинэ 5 6 Ингэттолгой 2024-02-22 -34 -21 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-23 -32 -17 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -30 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -28 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -24 -12 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 Их-Уул 2024-02-22 -36 -18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-22 -34 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 4 2024-02-23 -25 -13 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 4 2024-02-23 -36 -18 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -27 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 4 2024-02-24 -36 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -25 -13 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-25 -33 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-26 -22 -11 71 Цас 71 Цас 3 5 2024-02-26 -34 -19 71 Цас 24 Ялимгүй цас 5 6 Иххэт 2024-02-22 -27 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -24 -11 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 5 2024-02-24 -22 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -23 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -23 -10 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 5 6 Луус 2024-02-22 -25 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-23 -24 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -24 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -24 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -24 -7 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 11 Лүн 2024-02-22 -31 -16 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 7 2024-02-23 -26 -15 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -30 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -30 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -28 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Мааньт 2024-02-22 -32 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -27 -14 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -29 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -29 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -29 -12 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Малчин 2024-02-22 -36 -24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 4 2024-02-23 -36 -25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-24 -36 -24 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-25 -35 -23 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -35 -21 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 Мандал-Овоо 2024-02-22 -24 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -21 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -23 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-25 -20 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -20 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 9 Мандалговь 2024-02-22 -26 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-23 -24 -10 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 7 9 2024-02-24 -22 -9 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 9 7 2024-02-25 -21 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -19 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 8 Мандах 2024-02-22 -22 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-23 -19 -9 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 6 2024-02-24 -19 -8 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-25 -21 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-26 -19 -5 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 7 Манлай 2024-02-22 -23 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -20 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -21 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -18 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-26 -18 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 Манхан 2024-02-22 -27 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -27 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -27 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -25 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -25 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Матад 2024-02-22 -26 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 6 2024-02-23 -24 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-24 -22 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 10 2024-02-25 -24 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 10 2024-02-26 -23 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 Могод 2024-02-22 -34 -17 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-23 -32 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -30 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -28 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -24 -9 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 Мянгад 2024-02-22 -27 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -26 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -26 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -24 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -23 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Мөнгөнморьт 2024-02-22 -32 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -27 -14 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -29 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -31 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -29 -14 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Мөнххаан 2024-02-22 -26 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-23 -23 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -22 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 5 2024-02-25 -22 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-26 -21 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Мөнххайрхан 2024-02-22 -26 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 8 2024-02-23 -25 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-24 -25 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -19 -9 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 7 9 2024-02-26 -24 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 Мөрөн 2024-02-22 -29 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-23 -28 -14 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 5 8 2024-02-24 -29 -14 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-25 -28 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -24 -13 71 Цас 71 Цас 4 5 Мөст 2024-02-22 -21 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-02-23 -23 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -23 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -20 -9 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 7 9 2024-02-26 -22 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 Наран 2024-02-22 -30 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 4 2024-02-23 -24 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-24 -23 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 4 2024-02-25 -22 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-26 -21 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Наранбулаг 2024-02-22 -26 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-02-23 -26 -19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-24 -26 -19 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -27 -18 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -28 -17 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 Нарийнтээл 2024-02-22 -24 -14 3 Үүлэрхэг 71 Цас 5 5 2024-02-23 -19 -10 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -22 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 2024-02-25 -24 -10 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-26 -17 -9 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 7 Ногооннуур 2024-02-22 -29 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 7 2024-02-23 -29 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -27 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-25 -24 -14 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 6 2024-02-26 5 7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 Ноён 2024-02-22 -20 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-23 -17 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -19 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-25 -17 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -17 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Номгон 2024-02-22 -20 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-23 -17 -6 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-24 -19 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-25 -17 -4 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -17 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Норовлин 2024-02-22 -28 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -26 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -24 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -27 -11 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -28 -10 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 4 Нөмрөг 2024-02-22 -27 -19 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 6 2024-02-23 -29 -20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -29 -19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -26 -17 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-26 -27 -21 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 Нөхөрлөл 2024-02-22 -28 -12 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 2024-02-23 -28 -11 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -25 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -26 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -22 -6 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Онгон 2024-02-22 -32 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-23 -26 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 4 2024-02-24 -23 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 4 2024-02-25 -25 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-26 -25 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Онон 2024-02-22 -33 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -28 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -28 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-25 -31 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-26 -29 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 5 Оргил 2024-02-22 -30 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-23 -25 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 2024-02-24 -24 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 2024-02-25 -24 -11 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 7 7 2024-02-26 -25 -9 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 7 Орхон 2024-02-22 -34 -14 3 Үүлэрхэг 71 Цас 5 6 2024-02-22 -35 -21 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 4 2024-02-23 -28 -13 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -33 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -30 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-24 -31 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-25 -32 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -29 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-26 -33 -16 23 Ялимгүй цас 24 Ялимгүй цас 5 8 2024-02-26 -25 -12 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 4 Орхонтуул 2024-02-22 -35 -14 3 Үүлэрхэг 71 Цас 5 6 2024-02-23 -28 -13 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -28 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -30 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -29 -14 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 8 Отгон 2024-02-22 -31 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -33 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -33 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -30 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-26 -31 -19 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 Партизан 2024-02-22 -29 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-23 -24 -14 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 5 2024-02-24 -25 -16 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 4 2024-02-25 -26 -12 7 Багавтар үүлтэй 2 4 5 2024-02-26 -21 -12 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 6 Рашаант 2024-02-22 -35 -22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-22 -30 -17 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 6 6 2024-02-23 -22 -16 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 5 2024-02-23 -28 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-02-24 -25 -18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-24 -26 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-25 -24 -14 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-25 24 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-26 -22 -12 71 Цас 71 Цас 4 7 2024-02-26 -20 -8 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 6 6 Рэнчинлхүмбэ 2024-02-22 -42 -29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-23 -35 -25 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 3 2024-02-24 -37 -27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -35 -24 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -32 -22 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 3 5 Сагил 2024-02-22 -35 -23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-23 -34 -23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -35 -23 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -34 -22 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -34 -22 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 Сагсай 2024-02-22 -29 -17 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 12 2024-02-23 -29 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -27 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 5 2024-02-25 -23 -14 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 6 2024-02-26 5 7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 Сайншанд 2024-02-22 -26 -14 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-23 -22 -10 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-24 -21 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 7 2024-02-25 -23 -8 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-26 -22 -7 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 6 Сайхан 2024-02-22 -22 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 2024-02-22 -32 -18 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 6 6 2024-02-23 -16 -5 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 12 2024-02-23 -30 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-02-24 -19 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -29 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-25 -15 -4 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -27 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-26 -15 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 12 2024-02-26 -23 -9 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 6 6 Сайхан-Овоо 2024-02-22 -27 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-23 -27 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -25 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -26 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -22 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 Сайхандулаан 2024-02-22 -24 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-23 -18 -8 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-24 -18 -7 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -20 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-26 -18 -4 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 7 Сант 2024-02-22 -24 -12 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 5 6 2024-02-23 -20 -9 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 5 2024-02-24 -19 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -24 -6 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-26 -17 -5 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 7 7 Сантмаргац 2024-02-22 -30 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-02-23 -32 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -32 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -29 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -30 -14 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 Сонгино 2024-02-22 -24 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-23 -26 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -26 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -23 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-26 -24 -17 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 Сэврэй 2024-02-22 -17 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-23 -16 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -20 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-25 -18 -5 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -18 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Сэргэлэн 2024-02-22 -29 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -26 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -24 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-25 -27 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-26 -26 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 5 Сүхбаатар 2024-02-22 -32 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-22 -31 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-23 -26 -13 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 8 2024-02-23 -25 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -29 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-02-24 -21 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 5 2024-02-25 -30 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-25 -24 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-26 -23 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-26 -29 -14 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 6 Тайшир 2024-02-22 -21 -16 9 Үүлшинэ 71 Цас 8 8 2024-02-23 -19 -15 71 Цас 5 Багавтар үүлтэй 6 8 2024-02-24 -18 -14 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 5 2024-02-25 -18 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 7 2024-02-26 -18 -14 71 Цас 10 Үүлшинэ 9 10 Тариалан 2024-02-22 -28 -20 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-23 -25 -14 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 4 2024-02-24 -26 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 4 2024-02-25 -24 -12 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-26 -21 -10 23 Ялимгүй цас 71 Цас 3 5 Тариат 2024-02-22 -33 -18 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -26 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -31 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-25 -28 -13 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -27 -15 23 Ялимгүй цас 71 Цас 6 7 Толбо 2024-02-22 -27 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 10 2024-02-23 -27 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -25 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-25 -21 -14 23 Ялимгүй цас 24 Ялимгүй цас 4 6 2024-02-26 5 7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 Тонхил 2024-02-22 -13 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 11 2024-02-23 -22 -12 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 10 8 2024-02-24 -13 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-25 -22 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 12 2024-02-26 -20 -12 71 Цас 10 Үүлшинэ 14 11 Тоорой 2024-02-22 -18 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -18 -7 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-24 -18 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -18 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-26 -18 -5 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 11 Тосонцэнгэл 2024-02-22 -32 -15 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 6 2024-02-22 -35 -19 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-23 -33 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -31 -13 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 4 2024-02-24 -32 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 4 2024-02-24 -35 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -34 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-25 -29 -12 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -29 -17 71 Цас 24 Ялимгүй цас 5 7 2024-02-26 -26 -10 71 Цас 24 Ялимгүй цас 3 6 Тэлмэн 2024-02-22 -32 -17 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-23 -34 -18 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -34 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -31 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-26 -32 -19 71 Цас 10 Үүлшинэ 5 6 Тэрэлж 2024-02-22 -37 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-23 -27 -14 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 5 2024-02-24 -32 -17 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 4 2024-02-25 -33 -14 7 Багавтар үүлтэй 2 3 4 2024-02-26 -24 -12 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 6 Тэс 2024-02-22 -30 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-22 -41 -28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-23 -32 -19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -41 -28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -32 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -40 -27 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -29 -16 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-25 -39 -27 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -30 -20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -40 -27 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 Тэшиг 2024-02-22 -34 -22 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 4 2024-02-23 -32 -18 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -30 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-25 -28 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-26 -24 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 4 Түвшинширээ 2024-02-22 -30 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-23 -24 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-24 -23 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 4 2024-02-25 -22 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-26 -23 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 Түвшрүүлэх 2024-02-22 -30 -20 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 2024-02-23 -26 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -27 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -25 -11 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -24 -12 9 Үүлшинэ 71 Цас 6 7 Түдэвтэй 2024-02-22 -28 -17 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 6 2024-02-23 -30 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -30 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -27 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-26 -28 -19 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 Түмэнцогт 2024-02-22 -29 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-23 -23 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -23 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -23 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-26 -23 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 Түнэл 2024-02-22 -38 -22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-23 -32 -14 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 4 2024-02-24 -34 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 4 2024-02-25 -31 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -28 -13 23 Ялимгүй цас 3 Үүлэрхэг 3 5 Түргэн 2024-02-22 -30 -21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-23 -30 -21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -31 -21 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -30 -20 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -30 -20 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 Төгрөг 2024-02-22 -19 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 10 2024-02-22 -24 -13 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 5 7 2024-02-23 -19 -11 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 10 6 2024-02-23 -23 -9 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-24 -19 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -20 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 2024-02-25 -18 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 8 2024-02-25 -23 -11 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-26 -16 -11 71 Цас 10 Үүлшинэ 14 10 2024-02-26 -19 -6 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 11 Төмөрбулаг 2024-02-22 -29 -20 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 6 2024-02-23 -24 -13 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 5 2024-02-24 -26 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 5 2024-02-25 -24 -14 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -21 -12 71 Цас 24 Ялимгүй цас 3 6 Угтаал 2024-02-22 -29 -14 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 2024-02-23 -24 -14 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-24 -29 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -29 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -26 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Улаан-Уул 2024-02-22 -25 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-22 -38 -26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-23 -21 -8 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 6 2024-02-23 -29 -18 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 4 2024-02-24 -21 -9 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-24 -30 -19 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 4 2024-02-25 -22 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-25 -28 -17 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -21 -5 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 6 2024-02-26 -25 -15 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 3 5 Улаанбаатар 2024-02-22 -31 -14 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-23 -23 -14 23 Ялимгүй цас 20 Үүл багасна 5 7 2024-02-24 -27 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-25 -26 -12 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -22 -10 9 Үүлшинэ 71 Цас 6 7 Улаанбадрах 2024-02-22 -21 -9 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-23 -16 -8 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-24 -18 -6 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-25 -19 -5 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -17 -3 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 7 Улаангом 2024-02-22 -34 -24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-23 -34 -22 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 5 4 2024-02-24 -34 -23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-25 -32 -21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-26 -30 -17 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 Улаантолгой 2024-02-22 -34 -16 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 4 2024-02-23 -26 -15 23 Ялимгүй цас 20 Үүл багасна 4 5 2024-02-24 -31 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-25 -29 -12 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-26 -29 -16 71 Цас 71 Цас 4 6 Улаанхус 2024-02-22 -26 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 9 2024-02-23 -26 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -24 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 5 2024-02-25 -21 -14 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 6 2024-02-26 5 7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 Улиастай 2024-02-22 -22 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -26 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-24 -28 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-25 -27 -8 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 6 2024-02-26 -23 -14 71 Цас 24 Ялимгүй цас 5 6 Ургамал 2024-02-22 -23 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -25 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -25 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -22 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -23 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Уулбаян 2024-02-22 -28 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -24 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 5 2024-02-24 -22 -9 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 4 2024-02-25 -21 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-26 -22 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 Уянга 2024-02-22 -25 -13 3 Үүлэрхэг 71 Цас 5 7 2024-02-23 -18 -7 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -20 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-25 -22 -7 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-26 -17 -8 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 7 Хайрхан 2024-02-22 -34 -20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -27 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-24 -29 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -26 -13 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -23 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 6 Хайрхандулаан 2024-02-22 -26 -13 3 Үүлэрхэг 71 Цас 5 7 2024-02-23 -18 -7 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-24 -18 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -20 -6 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-26 -17 -7 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 7 Халзан 2024-02-22 -30 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-23 25 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-24 -23 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 4 2024-02-25 -21 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-26 -22 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 Халиун 2024-02-22 -19 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 2024-02-23 -18 -11 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-24 -17 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-25 -16 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-26 -15 -9 71 Цас 10 Үүлшинэ 8 7 Халхгол 2024-02-22 -30 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-22 -32 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-23 -29 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -32 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -22 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-24 -27 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-25 -27 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-25 -30 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-26 -27 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-26 -30 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 Хан-Уул 2024-02-22 -30 -14 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-23 -23 -14 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 4 2024-02-24 -26 -16 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 4 2024-02-25 -27 -11 7 Багавтар үүлтэй 2 4 4 2024-02-26 -21 -12 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 6 Ханбогд 2024-02-22 -20 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-02-23 -16 -6 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 8 2024-02-24 -16 -5 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-02-25 -18 -4 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-26 -16 -1 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 8 8 Хангай 2024-02-22 -33 -22 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 4 2024-02-23 -30 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-24 -32 -19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -29 -16 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -28 -16 23 Ялимгүй цас 71 Цас 5 6 Хангал 2024-02-22 -30 -17 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 4 2024-02-23 -28 -13 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -26 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-25 -24 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-26 -21 -8 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 4 Ханх 2024-02-22 -33 -21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-23 -26 -15 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 4 2024-02-24 -28 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 4 2024-02-25 -26 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -23 -13 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 3 6 Хар-Ус 2024-02-22 -28 -19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-02-23 -27 -20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -27 -18 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -27 -16 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -27 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 Хархорин 2024-02-22 -28 -15 3 Үүлэрхэг 71 Цас 5 6 2024-02-23 -23 -13 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 9 7 2024-02-24 -25 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 8 2024-02-25 -25 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -20 -9 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 7 7 Хатанбулаг 2024-02-22 -20 -8 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-23 -15 -6 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-24 -16 -6 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-25 -18 -4 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -16 -2 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 7 Хатгал 2024-02-22 -31 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -31 -17 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 6 8 2024-02-24 -31 -14 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -30 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -26 -14 3 Үүлэрхэг 71 Цас 5 6 Хашаат 2024-02-22 -34 -23 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 2024-02-23 -27 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -29 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-25 -27 -11 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -26 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 6 6 Хишиг-Өндөр 2024-02-22 -30 -17 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-23 -28 -13 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -26 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -24 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -21 -8 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 Ховд 2024-02-22 -27 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -26 -13 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-24 -25 -12 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-25 -23 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -22 -9 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 7 Хонгор 2024-02-22 -34 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-23 -26 -14 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -31 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 6 2024-02-25 -29 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-26 -23 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 6 Хориулт 2024-02-22 -25 -14 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 6 6 2024-02-23 -23 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -22 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 2024-02-25 -22 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-02-26 -22 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 Хотонт 2024-02-22 -32 -19 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 2024-02-23 -25 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -26 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-25 -23 -10 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -25 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 6 6 Хужирт 2024-02-22 -31 -14 3 Үүлэрхэг 71 Цас 5 7 2024-02-23 -26 -11 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-24 -27 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -27 -11 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-26 -23 -9 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 7 8 Хулд 2024-02-22 -24 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-23 -23 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -22 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -24 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -23 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 11 Хутаг 2024-02-22 -35 -22 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-23 -33 -18 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -31 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -29 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -25 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 Хушаат 2024-02-22 -33 -17 3 Үүлэрхэг 24 Ялимгүй цас 3 3 2024-02-23 -27 -16 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -28 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -29 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-26 -30 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 4 Хэрлэн 2024-02-22 -29 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -26 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -26 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-25 -27 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 6 2024-02-26 -26 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 Хэрлэнбаян-Улаан 2024-02-22 -34 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -27 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-24 -26 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 5 2024-02-25 -29 -13 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 5 2024-02-26 -30 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 4 Хяргас 2024-02-22 -27 -22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-23 -28 -22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -29 -21 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -30 -20 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -29 -20 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 Хүдэр 2024-02-22 -35 -17 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-23 -27 -16 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -29 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -29 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-26 -29 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 4 Хүрмэн 2024-02-22 -21 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 9 2024-02-23 -19 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -21 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-25 -18 -5 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -18 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Хүрээмарал 2024-02-22 -29 -17 71 Цас 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-23 -27 -15 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-24 -26 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 2024-02-25 -24 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-02-26 -24 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Хөвсгөл 2024-02-22 -21 -8 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-23 -16 -6 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 6 2024-02-24 -18 -6 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-25 -20 -5 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-26 -18 -2 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 7 Хөлөнбуйр 2024-02-22 -30 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -27 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -25 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 7 2024-02-25 -29 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-26 -26 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 5 Хөх толгой 2024-02-22 -28 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -26 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-24 -25 -16 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-25 -25 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -27 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 Хөхморьт 2024-02-22 -24 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-23 -21 -15 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-02-24 -19 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 2024-02-25 -20 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-02-26 -23 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 Цагаан-Овоо 2024-02-22 -31 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -25 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -25 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-25 -28 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-26 -26 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 5 Цагаан-Уул 2024-02-22 -32 -20 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-23 -25 -15 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 6 2024-02-24 -28 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 6 2024-02-25 -27 -14 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -24 -12 23 Ялимгүй цас 3 Үүлэрхэг 3 7 Цагаан-Үүр 2024-02-22 -36 -19 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-23 -30 -16 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 4 2024-02-24 -32 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-25 -30 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-26 -27 -13 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 4 5 Цагаандэлгэр 2024-02-22 -29 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -26 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -27 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -26 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -26 -10 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 7 11 Цагааннуур 2024-02-22 -40 -24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-22 -32 -14 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-23 -33 -24 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 3 2024-02-23 -25 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -35 -25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-24 -28 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-25 -32 -22 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-25 -28 -13 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-26 -29 -20 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 3 6 2024-02-26 -28 -14 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 7 Цагаанхайрхан 2024-02-22 -21 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 2024-02-22 -29 -19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-23 -23 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -29 -20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -23 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -32 -20 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-25 -20 -8 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 2024-02-25 -31 -18 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -21 -12 71 Цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -28 -16 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 Цагаанчулуут 2024-02-22 -20 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 10 2024-02-23 -22 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-24 -22 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-25 -19 -9 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 7 9 2024-02-26 -20 -13 71 Цас 10 Үүлшинэ 5 6 Цахир 2024-02-22 -35 -20 23 Ялимгүй цас 24 Ялимгүй цас 5 4 2024-02-23 -30 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -33 -19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -29 -18 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -28 -16 23 Ялимгүй цас 71 Цас 4 6 Цогт 2024-02-22 -25 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -24 -11 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -22 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-25 -22 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-02-26 -22 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 Цогт-Овоо 2024-02-22 -23 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-23 -20 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 2024-02-24 -22 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -15 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 2024-02-26 -15 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Цогтцэций 2024-02-22 -22 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-02-23 -19 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -21 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-25 -18 -5 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 2024-02-26 -18 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 Цэнгэл 2024-02-22 -25 -20 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 8 2024-02-23 -25 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -23 -16 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 5 2024-02-25 -19 -15 23 Ялимгүй цас 71 Цас 4 6 2024-02-26 5 7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 Цэнхэрмандал 2024-02-22 -36 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -32 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -28 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-25 -28 -12 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-26 -27 -12 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 5 5 Цэцэг 2024-02-22 -22 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-23 -26 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -27 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -26 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-26 -27 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Цэцэн-Уул 2024-02-22 -28 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 9 2024-02-23 -30 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -30 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -27 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -28 -17 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 Цэцэрлэг 2024-02-22 -29 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 2024-02-22 -29 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -23 -11 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 8 2024-02-23 -25 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -27 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -24 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-25 -23 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-25 -23 -9 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -27 -11 23 Ялимгүй цас 71 Цас 4 7 2024-02-26 -18 -8 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 6 7 Цээл 2024-02-22 -20 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 7 9 2024-02-23 -20 -12 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 9 2024-02-24 -19 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-02-25 -18 -8 9 Үүлшинэ 71 Цас 7 9 2024-02-26 -20 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 12 Чандагат 2024-02-22 -32 -20 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-23 -29 -19 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-24 -31 -21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-25 -30 -19 7 Багавтар үүлтэй 71 Цас 5 6 2024-02-26 -27 -17 71 Цас 3 Үүлэрхэг 5 8 Чандмань 2024-02-22 -27 -17 9 Үүлшинэ 71 Цас 7 6 2024-02-22 -27 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-23 -25 -14 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 7 6 2024-02-23 -27 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -23 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -26 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -23 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-02-25 -24 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 6 2024-02-26 -21 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 11 11 2024-02-26 -22 -13 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 8 7 Чандмань-Өндөр 2024-02-22 -33 -18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 3 2024-02-23 -27 -15 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 4 2024-02-24 -29 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 4 2024-02-25 -28 -12 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -25 -10 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 3 5 Чойбалсан 2024-02-22 -29 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -27 -12 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 7 2024-02-24 -21 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 9 2024-02-25 -25 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 6 2024-02-26 -25 -12 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 6 7 Чойр 2024-02-22 -30 -16 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -24 -13 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 5 8 2024-02-24 -23 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-25 -23 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -22 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 9 Чулуут 2024-02-22 -35 -22 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 4 2024-02-23 -29 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -31 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-25 -28 -15 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -27 -15 23 Ялимгүй цас 71 Цас 5 6 Шаазгайт 2024-02-22 -33 -14 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -24 -13 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -30 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 7 2024-02-25 -28 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-26 -23 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Шарга 2024-02-22 -19 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -17 -9 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 7 7 2024-02-24 -17 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 2024-02-25 -15 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-26 -13 -6 71 Цас 10 Үүлшинэ 11 10 Шаргалжуут 2024-02-22 -29 -18 71 Цас 71 Цас 6 6 2024-02-23 -27 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 6 2024-02-24 -25 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-02-25 -27 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-02-26 -27 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 Шарын гол 2024-02-22 -34 -18 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-23 -25 -16 71 Цас 24 Ялимгүй цас 5 6 2024-02-24 -31 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 6 2024-02-25 -29 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-26 -25 -14 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 6 Шилүүстэй 2024-02-22 -22 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-02-23 -24 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -24 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -21 -12 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 6 7 2024-02-26 -22 -16 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 7 7 Шинэ-Идэр 2024-02-22 -31 -21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-23 -25 -17 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 7 2024-02-24 -27 -18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-25 -25 -16 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -22 -14 71 Цас 3 Үүлэрхэг 5 8 Эрдэнэ 2024-02-22 -27 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 6 2024-02-22 -28 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-23 -26 -11 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 8 2024-02-23 -28 -9 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -24 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-02-24 -25 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -23 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 8 2024-02-25 -27 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -21 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 2024-02-26 -23 -8 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 5 Эрдэнэбулган 2024-02-22 -35 -19 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-02-23 -30 -15 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 3 4 2024-02-24 -32 -16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 3 4 2024-02-25 -30 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 4 2024-02-26 -27 -13 23 Ялимгүй цас 3 Үүлэрхэг 4 5 Эрдэнэбүрэн 2024-02-22 -27 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -26 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -26 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -24 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -23 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Эрдэнэдалай 2024-02-22 -28 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-23 -27 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -26 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -27 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -24 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 11 Эрдэнэмандал 2024-02-22 -32 -20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -28 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -29 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -26 -12 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -25 -13 9 Үүлшинэ 71 Цас 7 8 Эрдэнэсант 2024-02-22 -28 -12 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 8 2024-02-23 -22 -11 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -24 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -25 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -22 -8 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 9 Эрдэнэт-Овоо 2024-02-22 -28 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 4 2024-02-23 -22 -10 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 7 2024-02-24 -23 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-02-25 -23 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-26 -20 -10 9 Үүлшинэ 71 Цас 6 8 Эрдэнэхайрхан 2024-02-22 -17 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 9 2024-02-23 -19 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -19 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -16 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-26 -17 -13 71 Цас 10 Үүлшинэ 5 6 Эрдэнэцагаан 2024-02-22 -28 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-02-23 -25 -10 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-24 -21 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-02-25 -23 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -22 -9 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Эрдэнэцогт 2024-02-22 -30 -17 71 Цас 71 Цас 5 6 2024-02-23 -28 -15 23 Ялимгүй цас 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -27 -174 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 6 2024-02-25 -25 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-26 -25 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Эрээнцав 2024-02-22 -30 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -26 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -26 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-25 -28 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-26 -29 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 Эхийнгол 2024-02-22 -20 -9 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 6 2024-02-23 -19 -8 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-02-24 -17 -6 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-25 -18 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-02-26 -18 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 Ялалт 2024-02-22 -33 -14 71 Цас 24 Ялимгүй цас 3 8 2024-02-23 -33 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-24 -31 -12 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 3 5 2024-02-25 -27 -11 23 Ялимгүй цас 71 Цас 4 6 2024-02-26 5 7 71 Цас 10 Үүлшинэ 4 6 Яруу 2024-02-22 -27 -15 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 7 2024-02-23 -29 -16 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -29 -15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -26 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 7 2024-02-26 -27 -17 71 Цас 24 Ялимгүй цас 5 6 Үенч 2024-02-22 -24 -12 71 Цас 71 Цас 5 5 2024-02-23 -24 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -23 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-25 -23 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-26 -26 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Өгийнуур 2024-02-22 -35 -27 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 2024-02-23 -29 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -31 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-25 -28 -13 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -27 -15 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 5 Өлгий 2024-02-22 -27 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 10 2024-02-22 -29 -19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-23 -24 -11 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-23 -28 -19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-24 -27 -18 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 4 3 2024-02-24 -23 -9 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 5 2024-02-25 -17 -9 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 10 2024-02-25 -28 -17 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -28 -16 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 3 2024-02-26 -21 -10 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 10 12 Өлзийт 2024-02-22 -24 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-22 -39 -21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-22 -30 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 3 4 2024-02-22 -36 -26 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 5 2024-02-23 -23 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-23 -35 -19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-23 -25 -14 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 5 2024-02-23 -30 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-24 -22 -10 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -31 -17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-02-24 -26 -16 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 4 2024-02-24 -32 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-25 -24 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -33 -18 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 6 2024-02-25 -27 -12 7 Багавтар үүлтэй 2 4 5 2024-02-25 -29 -15 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -23 -6 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 11 2024-02-26 -35 -18 9 Үүлшинэ 71 Цас 4 6 2024-02-26 -22 -12 9 Үүлшинэ 71 Цас 5 6 2024-02-26 -28 -16 9 Үүлшинэ 71 Цас 3 4 Өмнөдэлгэр 2024-02-22 -28 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -25 -13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 4 2024-02-24 -24 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 5 2024-02-25 -26 -12 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 7 5 2024-02-26 -24 -14 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 6 6 Өндөр-Улаан 2024-02-22 -34 -24 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 4 2024-02-23 -29 -16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -30 -17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-02-25 -27 -14 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-26 -27 -16 23 Ялимгүй цас 71 Цас 4 6 Өндөрхаан 2024-02-22 -35 -20 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-23 -28 -15 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 7 10 2024-02-24 -29 -14 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 10 2024-02-25 -32 -14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-26 -30 -13 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 8 9 Өндөрхангай 2024-02-22 -25 -18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 7 2024-02-23 -27 -19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-02-24 -27 -18 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -28 -17 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -28 -15 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 Өндөршил 2024-02-22 -24 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-02-23 -24 -12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-24 -24 -11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-25 -24 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-02-26 -23 -7 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 11 Өндөрширээт 2024-02-22 -24 -13 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 4 6 2024-02-23 -24 -13 23 Ялимгүй цас 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-24 -21 -9 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -22 -12 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-26 -20 -8 9 Үүлшинэ 24 Ялимгүй цас 5 5 Өргөн 2024-02-22 -25 -11 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-02-23 -20 -9 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-02-24 -17 -8 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-02-25 -20 -8 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-02-26 -20 -5 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 6