Орхон Улаантолгой 2024-05-22 5 15 61 Бороо 61 Бороо 7 7 2024-05-23 5 20 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 4 8 2024-05-24 6 17 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 4 20 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 5 2024-05-26 5 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 Увс Өндөрхангай 2024-05-22 10 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-23 6 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-24 5 15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-25 4 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-26 7 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Увс Наранбулаг 2024-05-22 15 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 9 2024-05-23 12 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-24 11 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-25 10 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-26 13 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Баян-Өлгий Баяннуур 2024-05-22 10 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 10 2024-05-23 8 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 7 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 3 2024-05-25 9 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-26 9 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Увс Малчин 2024-05-22 9 20 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 6 6 2024-05-23 8 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 5 2024-05-24 7 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-25 7 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 10 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Хөвсгөл Эрдэнэбулган 2024-05-22 7 21 61 Бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-23 4 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-24 6 19 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-25 4 21 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 3 17 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 4 5 Хөвсгөл Рэнчинлхүмбэ 2024-05-22 5 17 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 5 2024-05-23 2 18 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-24 4 15 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-25 2 17 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 3 23 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 7 Увс Хөх толгой 2024-05-22 11 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-23 9 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 5 2024-05-24 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-25 9 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-05-26 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Булган Тэшиг 2024-05-22 8 19 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-23 6 21 60 Бага зэргийн бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 5 7 2024-05-24 9 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-25 5 21 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 7 2024-05-26 6 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 Хөвсгөл Баянзүрх 2024-05-22 6 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 5 2024-05-23 3 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-24 5 17 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 4 6 2024-05-25 3 19 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 3 15 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 4 5 Хөвсгөл Хатгал 2024-05-22 4 16 61 Бороо 61 Бороо 6 6 2024-05-23 3 15 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-24 3 11 61 Бороо 61 Бороо 5 7 2024-05-25 0 16 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 5 6 2024-05-26 4 23 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 6 Хөвсгөл Цагаан-Үүр 2024-05-22 6 21 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 5 2024-05-23 3 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-24 5 19 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-25 3 21 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 1 15 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 4 5 Сэлэнгэ Цагааннуур 2024-05-22 8 21 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 10 8 2024-05-23 3 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 7 2024-05-24 8 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-25 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-26 4 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Баян-Өлгий Ногооннуур 2024-05-22 11 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 10 2024-05-23 9 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 8 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 3 2024-05-25 10 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-26 10 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Увс Тэс 2024-05-22 11 24 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 5 2024-05-23 11 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 4 4 2024-05-24 10 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-05-25 9 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-05-26 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Увс Улаангом 2024-05-22 10 23 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 8 8 2024-05-23 11 21 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-24 9 21 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 6 7 2024-05-25 9 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-05-26 11 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Увс Баруунтуруун 2024-05-22 10 23 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 5 2024-05-23 9 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 5 2024-05-24 8 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-25 7 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 11 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Баян-Өлгий Өлгий 2024-05-22 9 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 8 12 2024-05-23 7 18 20 Үүл багасна 60 Бага зэргийн бороо 10 10 2024-05-24 7 19 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 8 6 2024-05-25 7 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 10 2024-05-26 8 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 9 9 Увс Хар-Ус 2024-05-22 10 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 8 2024-05-23 8 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-24 6 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-25 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-26 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 Увс Завхан 2024-05-22 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-23 12 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-24 13 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-25 10 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 Баян-Өлгий Ялалт 2024-05-22 7 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 10 2024-05-23 5 14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 4 15 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 3 2024-05-25 6 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-26 6 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Ховд Ховд 2024-05-22 11 27 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-23 11 23 20 Үүл багасна 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-24 9 21 60 Бага зэргийн бороо 5 Багавтар үүлтэй 5 8 2024-05-25 9 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-05-26 11 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 7 Завхан Дөрвөлжин 2024-05-22 14 27 60 Бага зэргийн бороо 5 Багавтар үүлтэй 6 9 2024-05-23 10 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-24 10 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 9 2024-05-25 9 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 12 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Завхан Нөмрөг 2024-05-22 7 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 9 2024-05-23 6 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 4 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 6 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 8 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Завхан Баян-Уул 2024-05-22 7 23 20 Үүл багасна 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-23 4 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-24 4 20 9 Үүлшинэ 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 5 6 2024-05-25 1 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 6 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Хөвсгөл Чандагат 2024-05-22 7 19 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-23 4 20 60 Бага зэргийн бороо 3 Үүлэрхэг 5 7 2024-05-24 6 16 3 Үүлэрхэг 61 Бороо 5 7 2024-05-25 4 19 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 5 5 2024-05-26 4 16 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 4 5 Хөвсгөл Рашаант 2024-05-22 11 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-23 8 23 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-24 10 20 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-25 8 22 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 2 14 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 4 5 Завхан Цэцэн-Уул 2024-05-22 4 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-23 2 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-24 1 16 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-25 2 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 5 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Завхан Тосонцэнгэл 2024-05-22 10 23 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 9 2024-05-23 5 23 20 Үүл багасна 81 Бага зэргийн аадар 5 9 2024-05-24 6 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 8 2024-05-25 3 22 60 Бага зэргийн бороо 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-05-26 7 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Нийслэл Хан-Уул 2024-05-22 14 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-23 8 21 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 5 7 2024-05-24 7 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-25 6 17 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 7 2024-05-26 6 23 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 6 Завхан Завханмандал 2024-05-22 10 26 60 Бага зэргийн бороо 5 Багавтар үүлтэй 6 8 2024-05-23 6 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-24 7 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-05-25 7 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 9 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Архангай Тариат 2024-05-22 6 15 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-23 4 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-05-24 5 16 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 5 2024-05-25 3 12 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-26 6 21 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 5 Хөвсгөл Тариалан 2024-05-22 10 22 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-23 7 23 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-24 9 20 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-25 7 22 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 5 19 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 5 6 Хөвсгөл Мөрөн 2024-05-22 11 22 61 Бороо 61 Бороо 8 7 2024-05-23 9 23 60 Бага зэргийн бороо 81 Бага зэргийн аадар 6 8 2024-05-24 9 17 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 7 23 60 Бага зэргийн бороо 5 Багавтар үүлтэй 5 5 2024-05-26 12 28 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 Булган Хутаг 2024-05-22 11 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-23 9 22 60 Бага зэргийн бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 6 6 2024-05-24 12 17 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-25 8 22 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 7 2024-05-26 9 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 Булган Ингэттолгой 2024-05-22 8 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-23 6 21 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-24 9 16 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-25 5 21 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 7 2024-05-26 6 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 Хөвсгөл Шинэ-Идэр 2024-05-22 9 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-23 6 21 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 5 8 2024-05-24 8 18 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 8 2024-05-25 6 20 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 5 2024-05-26 5 19 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 5 6 Булган Могод 2024-05-22 10 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-23 8 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 11 14 61 Бороо 61 Бороо 6 8 2024-05-25 7 19 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 8 2024-05-26 8 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 Орхон Эрдэнэт-Овоо 2024-05-22 8 16 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 10 7 2024-05-23 8 20 20 Үүл багасна 81 Бага зэргийн аадар 5 7 2024-05-24 7 16 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-05-25 6 19 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-26 7 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 Архангай Эрдэнэмандал 2024-05-22 7 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-23 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-05-24 7 19 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 7 2024-05-25 6 16 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 7 2024-05-26 9 25 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 7 Хөвсгөл Жаргалан 2024-05-22 10 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-23 7 21 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 4 7 2024-05-24 9 18 3 Үүлэрхэг 61 Бороо 4 7 2024-05-25 7 20 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 4 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 9 11 Булган Булган 2024-05-22 7 18 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 9 7 2024-05-23 7 22 20 Үүл багасна 61 Бороо 5 6 2024-05-24 6 17 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-25 5 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-26 5 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 4 5 Сэлэнгэ Сүхбаатар 2024-05-22 10 21 61 Бороо 10 Үүлшинэ 8 7 2024-05-23 10 22 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 4 9 2024-05-24 7 22 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 9 2024-05-25 9 23 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 6 9 2024-05-26 9 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 Сэлэнгэ Баруунхараа 2024-05-22 12 19 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 10 8 2024-05-23 7 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-24 10 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-25 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-26 6 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Сэлэнгэ Орхон 2024-05-22 11 17 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 10 8 2024-05-23 5 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-24 9 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-25 9 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-26 6 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Сэлэнгэ Ерөө 2024-05-22 10 18 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 10 8 2024-05-23 3 17 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 7 2024-05-24 5 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-25 7 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-26 5 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Дархан-Уул Дархан 2024-05-22 11 18 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 10 9 2024-05-23 10 23 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 4 5 2024-05-24 9 20 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 7 2024-05-25 10 23 61 Бороо 10 Үүлшинэ 8 7 2024-05-26 9 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 Сэлэнгэ Орхонтуул 2024-05-22 10 19 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 10 8 2024-05-23 4 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-24 7 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-25 7 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-26 4 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Төв Баянчандмань 2024-05-22 9 17 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 8 7 2024-05-23 7 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-24 9 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 9 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 7 6 2024-05-26 6 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Төв Угтаал 2024-05-22 9 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 11 9 2024-05-23 9 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 9 2024-05-24 8 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 9 2024-05-25 8 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 7 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Нийслэл Тэрэлж 2024-05-22 7 15 9 Үүлшинэ 61 Бороо 6 7 2024-05-23 1 18 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 6 7 2024-05-24 5 17 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-25 2 14 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 0 24 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 6 Төв Мөнгөнморьт 2024-05-22 7 15 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-23 3 17 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-24 2 14 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 2 14 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 0 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Дархан-Уул Шаазгайт 2024-05-22 8 20 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 8 7 2024-05-23 7 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-24 9 21 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 5 2024-05-25 7 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-05-26 8 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Төв Жаргалант 2024-05-22 8 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 8 6 2024-05-23 7 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-24 8 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 8 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 6 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Сэлэнгэ Зүүнхараа 2024-05-22 10 21 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 10 8 2024-05-23 5 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-24 8 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-25 9 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-26 6 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Хэнтий Дадал 2024-05-22 7 14 62 61 Бороо 5 6 2024-05-23 5 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-05-24 5 19 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 8 2024-05-25 6 19 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 8 2024-05-26 4 22 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 8 Дорнод Онон 2024-05-22 7 18 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-23 4 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-24 6 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-25 6 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-26 6 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Дорнод Дашбалбар 2024-05-22 10 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 11 2024-05-23 4 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 6 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-25 7 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-26 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Хэнтий Биндэр 2024-05-22 8 12 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 7 12 2024-05-23 5 20 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 5 8 2024-05-24 5 20 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-25 7 19 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 7 2024-05-26 4 24 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 7 Дорнод Чойбалсан 2024-05-22 12 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 8 8 2024-05-23 8 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 6 19 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-25 8 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 10 2024-05-26 7 21 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 11 Ховд Мөнххайрхан 2024-05-22 10 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 10 2024-05-23 7 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 9 2024-05-24 6 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 7 2024-05-25 6 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-26 10 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 7 Баян-Өлгий Дэлүүн 2024-05-22 5 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 10 2024-05-23 3 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 2 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 3 2024-05-25 4 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-26 4 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Говь-Алтай Хөхморьт 2024-05-22 16 27 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 9 8 2024-05-23 14 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 10 2024-05-24 12 23 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 8 8 2024-05-25 14 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 6 2024-05-26 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 Баян-Өлгий Дөчинжил 2024-05-22 8 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 10 2024-05-23 6 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 5 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 3 2024-05-25 7 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-26 7 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Ховд Зэрэг 2024-05-22 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-23 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-24 12 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-25 12 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-26 14 29 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 7 Ховд Байтаг 2024-05-22 12 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-23 12 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 12 27 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-25 11 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-26 12 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Говь-Алтай Тонхил 2024-05-22 9 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 10 8 2024-05-23 9 20 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 12 2024-05-24 7 18 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 11 10 2024-05-25 7 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 11 2024-05-26 11 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 10 Ховд Мөст 2024-05-22 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 10 2024-05-23 11 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-24 10 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 7 2024-05-25 9 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-26 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Говь-Алтай Бугат 2024-05-22 10 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 8 2024-05-23 13 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 11 11 2024-05-24 9 20 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-25 11 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 10 2024-05-26 12 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 9 Ховд Чандмань 2024-05-22 13 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-23 11 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-24 10 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-25 9 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-26 13 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 Ховд Цэцэг 2024-05-22 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-23 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 12 22 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-25 10 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 2024-05-26 13 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 Завхан Улиастай 2024-05-22 11 23 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-23 9 23 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 5 9 2024-05-24 8 18 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 9 2024-05-25 5 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-05-26 11 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 Завхан Отгон 2024-05-22 8 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-23 3 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-05-24 5 17 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 4 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 7 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 Баянхонгор Баянбулаг 2024-05-22 7 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 8 2024-05-23 6 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 8 2024-05-24 6 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 8 2024-05-25 4 19 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 8 2024-05-26 6 20 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 9 Баянхонгор Байдраг 2024-05-22 9 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-23 8 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-05-24 8 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 6 18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-05-26 8 18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 Говь-Алтай Алтай 2024-05-22 11 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 7 2024-05-23 9 21 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 6 10 2024-05-24 8 17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 9 2024-05-25 5 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-05-26 10 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Архангай Түвшрүүлэх 2024-05-22 8 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 8 2024-05-23 7 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 7 2024-05-24 6 17 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-25 5 16 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-26 8 25 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 5 Архангай Цэцэрлэг 2024-05-22 9 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-23 9 21 20 Үүл багасна 61 Бороо 5 9 2024-05-24 8 16 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 6 19 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-26 8 12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Булган Гурванбулаг 2024-05-22 11 19 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-23 9 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-05-24 12 16 61 Бороо 61 Бороо 5 8 2024-05-25 8 21 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 8 2024-05-26 9 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 Баянхонгор Галуут 2024-05-22 10 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-23 9 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-05-24 9 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 7 17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-05-26 9 17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 Өвөрхангай Хужирт 2024-05-22 7 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-23 8 20 9 Үүлшинэ 61 Бороо 5 7 2024-05-24 6 16 3 Үүлэрхэг 61 Бороо 5 8 2024-05-25 5 17 61 Бороо 3 Үүлэрхэг 6 6 2024-05-26 8 23 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 6 Төв Эрдэнэсант 2024-05-22 9 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-23 9 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-24 9 18 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-25 9 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 8 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 Баянхонгор Баянхонгор 2024-05-22 13 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 10 2024-05-23 10 24 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 5 9 2024-05-24 10 21 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 10 2024-05-25 7 21 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 6 6 2024-05-26 10 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Өвөрхангай Арвайхээр 2024-05-22 11 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 12 2024-05-23 8 21 20 Үүл багасна 61 Бороо 5 8 2024-05-24 10 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 9 2024-05-25 7 17 61 Бороо 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-26 8 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 9 Өвөрхангай Баян-Өндөр 2024-05-22 8 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 9 12 2024-05-23 6 22 9 Үүлшинэ 61 Бороо 5 8 2024-05-24 8 18 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 7 11 2024-05-25 6 17 61 Бороо 3 Үүлэрхэг 9 9 2024-05-26 6 22 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 7 Төв Зуунмод 2024-05-22 12 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-23 6 20 9 Үүлшинэ 83 Аадар бороо 5 8 2024-05-24 8 17 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-25 6 16 61 Бороо 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-26 4 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 Нийслэл Буянт-Ухаа 2024-05-22 12 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 9 2024-05-23 6 21 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 8 9 2024-05-24 6 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 8 9 2024-05-25 4 17 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 9 2024-05-26 3 23 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 7 Нийслэл Улаанбаатар 2024-05-22 14 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 9 2024-05-23 7 21 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 8 9 2024-05-24 9 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 8 9 2024-05-25 6 17 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 9 2024-05-26 5 23 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 7 Төв Мааньт 2024-05-22 10 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 8 2024-05-23 4 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 6 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 6 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 8 7 2024-05-26 2 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Нийслэл Багануур 2024-05-22 12 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 10 11 2024-05-23 6 21 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 8 10 2024-05-24 6 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 7 10 2024-05-25 4 17 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 7 9 2024-05-26 3 23 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 6 Төв Лүн 2024-05-22 11 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-23 9 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-24 10 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 10 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 7 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 ГовьСүмбэр Чойр 2024-05-22 14 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 12 2024-05-23 8 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-05-24 10 21 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-25 8 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 10 10 2024-05-26 4 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 Хэнтий Оргил 2024-05-22 10 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 13 16 2024-05-23 6 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 10 2024-05-24 9 22 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 9 11 2024-05-25 8 21 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 9 11 2024-05-26 5 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 11 Дундговь Цагаандэлгэр 2024-05-22 15 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 11 2024-05-23 8 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-24 12 21 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 8 11 2024-05-25 8 17 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 9 9 2024-05-26 4 21 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 7 9 Хэнтий Хэрлэнбаян-Улаан 2024-05-22 12 17 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 12 13 2024-05-23 4 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 7 19 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-25 6 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 8 9 2024-05-26 4 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 9 Хэнтий Баян-Овоо 2024-05-22 10 15 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 12 14 2024-05-23 6 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-24 7 20 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 8 10 2024-05-25 7 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 9 11 2024-05-26 4 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 9 11 Хэнтий Өмнөдэлгэр 2024-05-22 10 14 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 12 14 2024-05-23 6 21 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-24 7 17 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 8 10 2024-05-25 5 20 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 9 10 2024-05-26 4 24 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 9 10 Хэнтий Өндөрхаан 2024-05-22 14 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 13 12 2024-05-23 7 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 8 23 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 9 7 2024-05-25 8 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 9 2024-05-26 4 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 Сүхбаатар Баруун-Урт 2024-05-22 13 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 12 2024-05-23 6 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-24 8 22 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 8 9 2024-05-25 8 15 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 10 10 2024-05-26 5 19 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 6 Хэнтий Галшар 2024-05-22 11 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 12 16 2024-05-23 5 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 10 2024-05-24 8 19 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 8 11 2024-05-25 8 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 11 2024-05-26 4 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 11 Дорнод Халхгол 2024-05-22 12 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 11 2024-05-23 4 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-24 4 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-25 8 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 10 2024-05-26 8 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 8 10 Дорнод Матад 2024-05-22 12 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 11 2024-05-23 6 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-24 6 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-25 8 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 2024-05-26 6 18 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 7 10 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан 2024-05-22 12 21 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 7 10 2024-05-23 4 18 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 7 8 2024-05-24 6 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-25 9 12 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 10 2024-05-26 4 19 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 7 7 Говь-Алтай Ажбогд 2024-05-22 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 9 2024-05-23 16 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 11 2024-05-24 16 27 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 10 11 2024-05-25 16 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 9 2024-05-26 21 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 11 Говь-Алтай Тоорой 2024-05-22 18 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-23 20 32 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 10 2024-05-24 17 30 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 8 11 2024-05-25 16 32 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 7 2024-05-26 16 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 10 Баянхонгор Баянцагаан 2024-05-22 10 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 11 2024-05-23 9 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 12 2024-05-24 10 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-25 8 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 12 2024-05-26 10 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 12 Баянхонгор Жинст 2024-05-22 12 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-23 12 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 11 2024-05-24 11 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-25 8 20 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 11 2024-05-26 10 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 11 Өвөрхангай Хархорин 2024-05-22 10 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 8 9 2024-05-23 10 22 20 Үүл багасна 61 Бороо 5 9 2024-05-24 9 17 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 9 2024-05-25 7 18 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 10 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 Өвөрхангай Баруунбаян-Улаан 2024-05-22 18 29 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 5 11 2024-05-23 14 30 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 10 10 2024-05-24 15 27 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 9 9 2024-05-25 12 25 60 Бага зэргийн бороо 3 Үүлэрхэг 10 10 2024-05-26 13 29 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 6 Өвөрхангай Төгрөг 2024-05-22 14 23 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 9 12 2024-05-23 10 26 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 9 2024-05-24 12 24 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 9 12 2024-05-25 9 21 61 Бороо 3 Үүлэрхэг 11 11 2024-05-26 9 26 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 7 Дундговь Эрдэнэдалай 2024-05-22 13 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 11 2024-05-23 9 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-24 13 22 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 8 11 2024-05-25 8 18 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-26 8 24 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 7 9 Баянхонгор Хориулт 2024-05-22 19 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 11 2024-05-23 17 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 2024-05-24 16 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 2024-05-25 14 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 9 2024-05-26 16 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 8 Дундговь Сайхан-Овоо 2024-05-22 17 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 12 2024-05-23 10 26 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-24 15 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 2024-05-25 10 19 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 9 9 2024-05-26 9 24 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 7 9 Баянхонгор Баянговь 2024-05-22 17 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 10 2024-05-23 16 31 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 11 2024-05-24 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 10 2024-05-25 13 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 11 2024-05-26 15 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 11 Өвөрхангай Богд 2024-05-22 20 25 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 5 9 2024-05-23 11 28 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 5 6 2024-05-24 14 26 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 5 8 2024-05-25 10 22 60 Бага зэргийн бороо 3 Үүлэрхэг 5 9 2024-05-26 11 25 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 6 Өмнөговь Сайхан 2024-05-22 25 32 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 14 18 2024-05-23 15 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-24 18 32 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-25 12 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-26 13 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 Төв Бүрэн 2024-05-22 11 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 8 2024-05-23 7 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-24 11 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 11 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 6 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Дундговь Мандалговь 2024-05-22 14 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 12 2024-05-23 9 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-24 13 26 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 11 2024-05-25 8 18 61 Бороо 20 Үүл багасна 9 9 2024-05-26 8 22 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 7 Дундговь Говь-Угтаал 2024-05-22 16 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 10 2024-05-23 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-05-24 11 21 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 8 11 2024-05-25 8 16 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 9 9 2024-05-26 4 21 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 7 9 Төв Баян-Өнжүүл 2024-05-22 11 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 6 2024-05-23 8 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-24 11 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 11 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 9 7 2024-05-26 6 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Дундговь Гурвансайхан 2024-05-22 17 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 12 2024-05-23 11 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-24 13 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 2024-05-25 11 19 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 10 10 2024-05-26 8 24 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 7 9 Өмнөговь Цогт-Овоо 2024-05-22 21 33 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 8 14 2024-05-23 12 23 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-24 14 30 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-25 11 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 11 10 2024-05-26 9 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 Дорноговь Мандах 2024-05-22 16 32 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 14 2024-05-23 9 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 12 10 2024-05-24 12 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 10 2024-05-25 11 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 12 10 2024-05-26 6 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 11 10 Дорноговь Дэлгэрэх 2024-05-22 15 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 14 2024-05-23 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 14 12 2024-05-24 8 23 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 8 10 2024-05-25 8 18 61 Бороо 61 Бороо 10 13 2024-05-26 5 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 12 Сүхбаатар Баяндэлгэр 2024-05-22 19 26 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 7 13 2024-05-23 6 21 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 8 7 2024-05-24 10 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-05-25 7 14 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 6 11 2024-05-26 5 20 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 Дорноговь Сайншанд 2024-05-22 18 35 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 15 2024-05-23 13 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 12 10 2024-05-24 14 32 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 8 2024-05-25 12 23 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 11 13 2024-05-26 8 24 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 7 Сүхбаатар Дарьганга 2024-05-22 14 29 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 5 13 2024-05-23 6 19 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 11 9 2024-05-24 7 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 10 2024-05-25 8 14 61 Бороо 61 Бороо 8 10 2024-05-26 4 18 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 8 5 Дорноговь Улаан-Уул 2024-05-22 18 35 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 12 2024-05-23 14 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 14 8 2024-05-24 12 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 8 2024-05-25 11 21 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 10 10 2024-05-26 8 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 9 Дорноговь Замын-Үүд 2024-05-22 16 36 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 10 2024-05-23 13 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 12 9 2024-05-24 12 31 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 10 2024-05-25 14 23 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 9 13 2024-05-26 8 23 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 8 10 Ховд Манхан 2024-05-22 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-23 13 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-24 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-25 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-05-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Ховд Дунд-Ус 2024-05-22 10 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 12 2024-05-23 9 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-24 8 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-25 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-26 10 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Баянхонгор Эхийнгол 2024-05-22 16 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 12 2024-05-23 15 32 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 12 2024-05-24 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-25 12 31 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 10 2024-05-26 14 31 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 12 Төв Алтанбулаг 2024-05-22 12 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-23 7 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-24 9 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 9 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 5 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Өмнөговь Даланзадгад 2024-05-22 20 33 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 12 2024-05-23 14 29 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 7 6 2024-05-24 16 30 7 Багавтар үүлтэй 60 Бага зэргийн бороо 7 9 2024-05-25 12 24 61 Бороо 20 Үүл багасна 11 12 2024-05-26 12 26 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 6 7 Өмнөговь Гурвантэс 2024-05-22 20 30 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 10 2024-05-23 16 25 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 18 28 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-25 14 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 11 2024-05-26 11 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 6 Өмнөговь Манлай 2024-05-22 20 34 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 8 16 2024-05-23 10 22 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-24 13 27 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-25 11 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 11 2024-05-26 9 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 Өмнөговь Ханбогд 2024-05-22 22 35 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 12 2024-05-23 15 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 14 10 2024-05-24 15 33 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-05-25 14 26 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 9 13 2024-05-26 11 25 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 10 6 Дорноговь Хөвсгөл 2024-05-22 18 36 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 14 2024-05-23 15 28 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 11 9 2024-05-24 15 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 8 2024-05-25 15 25 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 11 10 2024-05-26 9 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 11 10 Архангай Батцэнгэл 2024-05-22 4 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-23 8 23 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 5 7 2024-05-24 8 18 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-25 6 16 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-26 9 25 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 5 Архангай Булган 2024-05-22 4 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-23 7 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 7 16 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-25 4 14 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-26 7 23 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 5 Архангай Жаргалант 2024-05-22 8 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-23 7 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-05-24 8 17 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 5 2024-05-25 4 15 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 5 2024-05-26 7 24 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 4 Архангай Өгийнуур 2024-05-22 7 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-23 8 24 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 3 7 2024-05-24 8 18 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 5 2024-05-25 6 17 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-26 9 26 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 5 Архангай Өлзийт 2024-05-22 6 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-23 8 25 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 3 7 2024-05-24 8 19 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 5 2024-05-25 6 17 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-26 9 26 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 5 Архангай Өндөр-Улаан 2024-05-22 3 16 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-23 5 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-05-24 6 16 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 5 2024-05-25 4 14 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-26 7 23 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 5 Архангай Хайрхан 2024-05-22 8 22 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-23 7 21 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 5 7 2024-05-24 6 17 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 7 2024-05-25 5 16 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 7 2024-05-26 8 25 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 7 Архангай Хангай 2024-05-22 5 15 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-23 5 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 7 2024-05-24 6 17 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-25 4 13 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-26 7 22 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 5 Архангай Хашаат 2024-05-22 8 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-23 8 24 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 5 7 2024-05-24 8 19 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-25 5 17 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-26 8 26 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 6 Архангай Хотонт 2024-05-22 10 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-23 8 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-05-24 7 18 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 5 2024-05-25 5 16 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-26 8 25 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 6 Архангай Цэцэрлэг 2024-05-22 7 17 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 7 2024-05-23 7 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-24 6 17 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-25 4 14 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-26 7 23 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 5 Архангай Чулуут 2024-05-22 6 17 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-23 6 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-05-24 6 16 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 5 2024-05-25 4 13 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-26 7 22 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 5 Архангай Цахир 2024-05-22 6 15 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 4 6 2024-05-23 6 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 6 2024-05-24 5 16 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 5 2024-05-25 3 12 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 6 2024-05-26 6 21 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 5 Баян-Өлгий Буянт 2024-05-22 10 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 10 2024-05-23 8 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-24 7 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-25 9 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-26 9 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 Баян-Өлгий Сагсай 2024-05-22 7 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 10 2024-05-23 5 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-24 4 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-25 6 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-26 6 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 Баян-Өлгий Толбо 2024-05-22 7 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 10 2024-05-23 5 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-24 4 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-25 6 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-26 6 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 Баян-Өлгий Улаанхус 2024-05-22 8 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 10 2024-05-23 6 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-24 5 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-25 7 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-26 7 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 Баян-Өлгий Цэнгэл 2024-05-22 8 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 10 2024-05-23 6 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-24 5 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-25 7 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-26 7 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 Баян-Өлгий Даян 2024-05-22 4 13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 10 2024-05-23 2 11 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-24 1 12 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-25 3 14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 8 2024-05-26 3 13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 Баянхонгор Баянсайр 2024-05-22 14 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 12 2024-05-23 13 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 12 2024-05-24 13 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 10 2024-05-25 11 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 12 2024-05-26 13 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 12 Баянхонгор Гурванбулаг 2024-05-22 7 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-23 5 20 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-05-24 5 17 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-25 3 18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 9 2024-05-26 5 18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 8 Баянхонгор Баянлиг 2024-05-22 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 9 2024-05-23 15 31 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 12 2024-05-24 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 12 2024-05-25 14 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 10 2024-05-26 16 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 10 Баянхонгор Баян-Өндөр 2024-05-22 13 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 10 2024-05-23 12 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 13 2024-05-24 11 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-25 9 20 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 11 2024-05-26 11 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 11 Баянхонгор Бөмбөгөр 2024-05-22 12 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-23 11 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-05-24 12 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 8 2024-05-25 10 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 8 2024-05-26 12 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 8 Баянхонгор Бууцагаан 2024-05-22 13 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-23 12 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 2024-05-24 12 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 8 2024-05-25 9 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 8 2024-05-26 11 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 8 Баянхонгор Бодь 2024-05-22 17 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 12 2024-05-23 16 30 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 12 2024-05-24 17 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 11 2024-05-25 15 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 11 2024-05-26 17 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 12 Баянхонгор Хүрээмарал 2024-05-22 12 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-23 11 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 8 2024-05-24 11 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-25 9 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 7 2024-05-26 12 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 8 Баянхонгор Эрдэнэцогт 2024-05-22 9 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-23 9 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-05-24 10 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-25 8 19 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 6 2024-05-26 10 19 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 Баянхонгор Шаргалжуут 2024-05-22 10 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-23 9 20 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 2024-05-24 9 17 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-25 7 16 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-05-26 9 17 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 Булган Баян-Агт 2024-05-22 10 17 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-23 8 19 60 Бага зэргийн бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 6 7 2024-05-24 11 14 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-25 7 19 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 7 2024-05-26 8 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 Булган Бугат 2024-05-22 8 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 5 2024-05-23 6 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 9 15 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 5 20 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-05-26 6 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 5 Булган Бүрэгхангай 2024-05-22 12 17 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 7 2024-05-23 10 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 13 14 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 6 8 2024-05-25 9 19 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 8 2024-05-26 10 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 Булган Дашинчилэн 2024-05-22 11 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-23 9 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-24 12 16 61 Бороо 61 Бороо 6 7 2024-05-25 8 21 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 7 2024-05-26 9 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 Булган Орхон 2024-05-22 9 17 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-23 7 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-24 10 14 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-25 6 19 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 7 2024-05-26 7 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 Булган Сайхан 2024-05-22 9 17 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-23 7 19 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-24 10 14 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 8 2024-05-25 6 19 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 8 2024-05-26 7 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 Булган Хангал 2024-05-22 11 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-23 9 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 12 15 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 8 20 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 5 6 2024-05-26 9 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 Булган Хишиг-Өндөр 2024-05-22 12 17 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 7 7 2024-05-23 10 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-24 13 14 61 Бороо 61 Бороо 6 7 2024-05-25 9 19 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 7 2024-05-26 10 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 Булган Баяннуур 2024-05-22 11 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-23 9 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-24 12 15 61 Бороо 61 Бороо 6 7 2024-05-25 8 20 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 7 2024-05-26 9 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 Булган Рашаант 2024-05-22 13 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-23 11 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-24 14 15 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-25 10 20 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 6 7 2024-05-26 11 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 Говь-Алтай Баян-Уул 2024-05-22 11 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-23 13 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 9 2024-05-24 12 27 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-25 12 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 2024-05-26 17 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Говь-Алтай Бигэр 2024-05-22 17 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 6 2024-05-23 15 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 9 2024-05-24 17 28 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 8 8 2024-05-25 17 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 6 2024-05-26 21 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Говь-Алтай Дарви 2024-05-22 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-23 13 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 8 2024-05-24 11 24 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-25 12 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-05-26 17 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 10 Говь-Алтай Дэлгэр 2024-05-22 15 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 11 9 2024-05-23 11 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 11 2024-05-24 12 22 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 10 9 2024-05-25 11 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 10 2024-05-26 16 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 10 Говь-Алтай Жаргалант 2024-05-22 13 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-23 15 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 9 2024-05-24 13 24 7 Багавтар үүлтэй 60 Бага зэргийн бороо 7 7 2024-05-25 14 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 2024-05-26 18 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Говь-Алтай Тайшир 2024-05-22 13 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-23 12 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 2024-05-24 12 22 7 Багавтар үүлтэй 60 Бага зэргийн бороо 8 8 2024-05-25 12 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 2024-05-26 17 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 Говь-Алтай Төгрөг 2024-05-22 14 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 6 2024-05-23 16 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 11 12 2024-05-24 14 24 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 11 8 2024-05-25 13 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 10 2024-05-26 18 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 11 10 Говь-Алтай Халиун 2024-05-22 17 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-23 15 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 10 2024-05-24 15 25 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 8 8 2024-05-25 16 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 2024-05-26 19 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 Говь-Алтай Цогт 2024-05-22 10 16 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-23 8 18 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 9 2024-05-24 6 20 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 8 9 2024-05-25 8 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 10 2024-05-26 12 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 9 Говь-Алтай Цээл 2024-05-22 13 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-23 10 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 12 2024-05-24 8 21 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 10 11 2024-05-25 7 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 9 12 2024-05-26 15 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 Говь-Алтай Чандмань 2024-05-22 10 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 6 2024-05-23 8 19 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 2024-05-24 10 19 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 8 8 2024-05-25 8 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 10 2024-05-26 13 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 8 Говь-Алтай Шарга 2024-05-22 20 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 11 6 2024-05-23 16 34 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 2024-05-24 16 29 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 8 7 2024-05-25 14 33 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 7 2024-05-26 22 32 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 7 Говь-Алтай Эрдэнэ 2024-05-22 9 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-23 8 19 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 11 2024-05-24 7 19 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 8 11 2024-05-25 7 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 8 11 2024-05-26 12 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 Говь-Алтай Гуулин 2024-05-22 16 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 12 8 2024-05-23 11 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 8 2024-05-24 12 22 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-25 11 26 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 2024-05-26 16 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 Дорноговь Айраг 2024-05-22 17 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 12 2024-05-23 10 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 14 10 2024-05-24 12 25 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 8 10 2024-05-25 9 22 61 Бороо 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-26 5 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 Дорноговь Алтанширээ 2024-05-22 16 29 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 12 2024-05-23 9 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 14 12 2024-05-24 14 25 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 8 10 2024-05-25 10 21 61 Бороо 61 Бороо 7 8 2024-05-26 6 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 Дорноговь Иххэт 2024-05-22 13 28 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 12 2024-05-23 7 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 12 10 2024-05-24 7 23 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 8 10 2024-05-25 5 17 61 Бороо 61 Бороо 7 9 2024-05-26 3 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 Дорноговь Өргөн 2024-05-22 15 33 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 12 2024-05-23 10 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 12 10 2024-05-24 11 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 10 2024-05-25 9 20 61 Бороо 61 Бороо 7 9 2024-05-26 5 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 Дорноговь Сайхандулаан 2024-05-22 17 32 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 12 2024-05-23 10 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 10 2024-05-24 13 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 10 2024-05-25 10 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-26 5 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 Дорноговь Улаанбадрах 2024-05-22 16 36 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 12 2024-05-23 15 27 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 10 10 2024-05-24 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 10 2024-05-25 15 25 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-26 6 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 Дорноговь Хатанбулаг 2024-05-22 19 36 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 12 2024-05-23 15 27 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 10 10 2024-05-24 15 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 10 2024-05-25 16 26 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-26 8 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 6 8 Дорнод Баяндун 2024-05-22 8 17 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 8 9 2024-05-23 3 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 5 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-25 6 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-26 6 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Дорнод Баянтүмэн 2024-05-22 11 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-23 5 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 7 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-25 9 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-05-26 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Дорнод Хэрлэн 2024-05-22 10 17 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-23 6 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 7 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-25 8 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-26 7 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Дорнод Булган 2024-05-22 11 16 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 8 2024-05-23 4 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-24 7 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-25 9 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-05-26 7 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 Дорнод Гурванзагал 2024-05-22 10 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-23 4 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-24 6 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-25 8 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-05-26 8 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 Дорнод Сэргэлэн 2024-05-22 9 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-23 4 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 6 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-25 9 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-05-26 7 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 Дорнод Халхгол 2024-05-22 11 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 11 2024-05-23 5 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-24 5 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-25 9 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 10 2024-05-26 8 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 8 10 Дорнод Хөлөнбуйр 2024-05-22 11 16 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 8 2024-05-23 5 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 6 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-25 9 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 9 2024-05-26 7 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Дорнод Цагаан-Овоо 2024-05-22 10 17 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-23 4 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 6 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-25 7 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-26 7 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Дорнод Эрээнцав 2024-05-22 9 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 9 2024-05-23 4 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 4 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-25 7 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-26 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Дундговь Адаацаг 2024-05-22 13 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 11 2024-05-23 8 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-24 12 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 7 9 2024-05-25 7 16 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 7 7 2024-05-26 6 21 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 5 7 Дундговь Баянжаргалан 2024-05-22 16 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 12 2024-05-23 10 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-24 14 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 2024-05-25 10 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 9 9 2024-05-26 6 23 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 5 7 Дундговь Дэлгэрхангай 2024-05-22 17 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 2024-05-23 10 25 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 9 2024-05-24 14 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 9 11 2024-05-25 10 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 9 2024-05-26 9 22 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 9 9 Дундговь Дэрэн 2024-05-22 16 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-23 9 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-24 14 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 7 9 2024-05-25 8 17 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 9 7 2024-05-26 6 21 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 5 7 Дундговь Луус 2024-05-22 16 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 13 2024-05-23 10 25 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-24 14 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 2024-05-25 8 18 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 9 11 2024-05-26 7 22 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 7 9 Дундговь Өлзийт 2024-05-22 18 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 2024-05-23 12 26 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-24 15 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 9 2024-05-25 12 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 7 9 2024-05-26 9 23 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 7 7 Дундговь Өндөршил 2024-05-22 16 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 15 2024-05-23 11 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 5 2024-05-24 14 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 2024-05-25 12 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 9 11 2024-05-26 8 24 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 5 7 Дундговь Хулд 2024-05-22 18 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 2024-05-23 11 26 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-24 14 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 11 2024-05-25 10 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-26 9 23 20 Үүл багасна 5 Багавтар үүлтэй 5 7 Завхан Алдархаан 2024-05-22 13 24 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-23 6 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-24 7 21 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-25 6 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 11 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 Завхан Баянхайрхан 2024-05-22 4 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 8 2024-05-23 1 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 8 2024-05-24 2 16 60 Бага зэргийн бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 6 7 2024-05-25 2 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 Завхан Идэр 2024-05-22 9 21 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-23 2 20 60 Бага зэргийн бороо 91 Аянга.Цах бага зэргийн аадар бороо 6 7 2024-05-24 2 16 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 4 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 10 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Завхан Их-Уул 2024-05-22 10 23 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-23 6 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-24 4 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-25 4 24 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 10 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 Завхан Сантмаргац 2024-05-22 10 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 9 2024-05-23 7 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 7 21 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 7 30 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 11 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Завхан Сонгино 2024-05-22 9 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 10 2024-05-23 6 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-24 6 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 6 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 10 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Завхан Түдэвтэй 2024-05-22 8 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 10 2024-05-23 4 20 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 4 16 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-25 4 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 8 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Завхан Тэлмэн 2024-05-22 7 23 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-23 5 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 8 2024-05-24 3 17 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 8 2024-05-25 3 23 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 7 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Завхан Тэс 2024-05-22 7 24 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-23 4 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-24 4 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 4 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 9 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 3 Завхан Ургамал 2024-05-22 11 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-23 7 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-24 6 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-25 10 31 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 13 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Завхан Цагаанхайрхан 2024-05-22 7 24 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-23 6 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-24 5 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-25 6 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 12 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Завхан Цагаанчулуут 2024-05-22 10 21 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-23 7 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-24 6 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-25 4 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 11 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 Завхан Шилүүстэй 2024-05-22 11 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-23 6 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-24 6 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-25 4 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 10 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Завхан Эрдэнэхайрхан 2024-05-22 12 23 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-23 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 10 2024-05-24 8 19 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 8 8 2024-05-25 7 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Завхан Яруу 2024-05-22 6 22 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 8 2024-05-23 4 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-05-24 3 16 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 4 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 9 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 Өвөрхангай Бат-Өлзий 2024-05-22 8 16 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-23 10 21 9 Үүлшинэ 61 Бороо 5 7 2024-05-24 6 18 3 Үүлэрхэг 61 Бороо 5 7 2024-05-25 6 18 61 Бороо 3 Үүлэрхэг 5 6 2024-05-26 10 21 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 6 Өвөрхангай Баянгол 2024-05-22 13 18 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 9 2024-05-23 8 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 8 2024-05-24 10 23 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 7 11 2024-05-25 10 20 61 Бороо 3 Үүлэрхэг 9 9 2024-05-26 10 22 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 7 Өвөрхангай Бүрд 2024-05-22 8 15 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 6 9 2024-05-23 7 23 9 Үүлшинэ 61 Бороо 5 9 2024-05-24 6 18 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 7 2024-05-25 6 18 61 Бороо 3 Үүлэрхэг 6 7 2024-05-26 10 22 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 6 Өвөрхангай Гучин-Ус 2024-05-22 16 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 11 2024-05-23 9 26 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 5 9 2024-05-24 12 24 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 7 11 2024-05-25 10 23 61 Бороо 3 Үүлэрхэг 8 11 2024-05-26 11 22 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 6 Өвөрхангай Зүйл 2024-05-22 6 14 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 9 2024-05-23 8 21 9 Үүлшинэ 61 Бороо 5 9 2024-05-24 5 17 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 5 7 2024-05-25 5 17 61 Бороо 3 Үүлэрхэг 7 9 2024-05-26 10 20 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 7 Өвөрхангай Зүүнбаян-Улаан 2024-05-22 7 14 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 9 2024-05-23 7 20 9 Үүлшинэ 61 Бороо 5 7 2024-05-24 7 17 3 Үүлэрхэг 61 Бороо 5 7 2024-05-25 6 16 61 Бороо 3 Үүлэрхэг 7 7 2024-05-26 8 18 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 6 Өвөрхангай Нарийнтээл 2024-05-22 14 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 8 2024-05-23 8 22 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 5 8 2024-05-24 10 20 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 7 20 60 Бага зэргийн бороо 3 Үүлэрхэг 5 7 2024-05-26 9 19 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 7 Өвөрхангай Баруунхайрхан 2024-05-22 6 14 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 11 2024-05-23 6 19 9 Үүлшинэ 61 Бороо 5 9 2024-05-24 6 16 3 Үүлэрхэг 61 Бороо 5 9 2024-05-25 4 16 61 Бороо 3 Үүлэрхэг 8 9 2024-05-26 7 18 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 7 Өвөрхангай Сант 2024-05-22 12 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 11 2024-05-23 8 25 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 5 7 2024-05-24 9 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 7 11 2024-05-25 8 20 61 Бороо 3 Үүлэрхэг 9 9 2024-05-26 10 22 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 7 Өвөрхангай Уянга 2024-05-22 7 14 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-23 7 20 9 Үүлшинэ 61 Бороо 5 8 2024-05-24 6 16 3 Үүлэрхэг 61 Бороо 5 7 2024-05-25 6 16 61 Бороо 3 Үүлэрхэг 6 7 2024-05-26 8 18 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 7 Өвөрхангай Хайрхандулаан 2024-05-22 13 17 9 Үүлшинэ 61 Бороо 5 7 2024-05-23 9 22 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 5 7 2024-05-24 9 19 3 Үүлэрхэг 61 Бороо 5 7 2024-05-25 7 19 60 Бага зэргийн бороо 3 Үүлэрхэг 7 7 2024-05-26 10 18 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 7 Өмнөговь Баяндалай 2024-05-22 18 33 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 11 2024-05-23 19 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 11 5 2024-05-24 17 30 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-25 12 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 11 2024-05-26 9 25 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 5 6 Өмнөговь Баян-Овоо 2024-05-22 20 37 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 11 2024-05-23 17 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 7 2024-05-24 14 29 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-25 16 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 11 14 2024-05-26 10 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 Өмнөговь Мандал-Овоо 2024-05-22 21 32 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 11 2024-05-23 16 27 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 5 2024-05-24 17 31 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 7 11 2024-05-25 14 22 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 11 7 2024-05-26 12 27 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 Өмнөговь Ноён 2024-05-22 20 31 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-23 17 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-24 17 28 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-25 16 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 10 2024-05-26 10 23 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 Өмнөговь Номгон 2024-05-22 18 33 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 11 2024-05-23 16 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 14 8 2024-05-24 14 27 7 Багавтар үүлтэй 60 Бага зэргийн бороо 6 8 2024-05-25 11 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 14 14 2024-05-26 8 21 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 Өмнөговь Сэврэй 2024-05-22 19 30 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 11 2024-05-23 17 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-24 16 30 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-25 11 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 11 2024-05-26 10 24 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 Өмнөговь Хүрмэн 2024-05-22 17 31 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 11 2024-05-23 16 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-24 14 27 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-25 12 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 2024-05-26 8 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 7 Өмнөговь Цогтцэций 2024-05-22 19 33 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 9 12 2024-05-23 13 23 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-24 14 28 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 8 8 2024-05-25 11 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 11 2024-05-26 8 22 7 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй 7 6 Сүхбаатар Асгат 2024-05-22 12 19 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 10 12 2024-05-23 4 19 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 7 8 2024-05-24 8 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 9 2024-05-25 9 13 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 7 7 2024-05-26 5 20 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 5 5 Сүхбаатар Мөнххаан 2024-05-22 11 16 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 9 11 2024-05-23 3 18 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 5 2024-05-24 7 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 2024-05-25 7 15 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-26 5 19 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 5 Сүхбаатар Наран 2024-05-22 13 30 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 5 13 2024-05-23 7 20 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 9 8 2024-05-24 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 10 10 2024-05-25 9 15 61 Бороо 61 Бороо 8 10 2024-05-26 4 17 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 7 5 Сүхбаатар Онгон 2024-05-22 15 29 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 5 13 2024-05-23 7 21 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 9 7 2024-05-24 10 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-25 8 14 61 Бороо 61 Бороо 7 10 2024-05-26 4 19 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 6 5 Сүхбаатар Сүхбаатар 2024-05-22 11 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 9 10 2024-05-23 4 19 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 8 2024-05-24 8 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 8 2024-05-25 8 15 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 7 7 2024-05-26 5 20 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 4 Сүхбаатар Түвшинширээ 2024-05-22 15 20 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 10 12 2024-05-23 5 21 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 7 7 2024-05-24 9 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-25 7 13 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 9 2024-05-26 6 21 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 5 Сүхбаатар Түмэнцогт 2024-05-22 11 15 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 9 9 2024-05-23 3 20 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 4 4 2024-05-24 9 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 10 2024-05-25 7 18 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 5 8 2024-05-26 7 20 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 5 Сүхбаатар Уулбаян 2024-05-22 13 19 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 10 12 2024-05-23 5 21 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 5 7 2024-05-24 9 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-25 9 13 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 7 8 2024-05-26 5 21 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 5 Сүхбаатар Халзан 2024-05-22 12 20 9 Үүлшинэ 3 Үүлэрхэг 11 13 2024-05-23 5 20 9 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй 7 8 2024-05-24 9 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 9 2024-05-25 8 13 61 Бороо 61 Бороо 7 9 2024-05-26 5 20 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 4 Сэлэнгэ Баруунбүрэн 2024-05-22 9 22 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 3 2024-05-23 4 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 3 3 2024-05-24 7 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-25 6 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-26 5 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 Сэлэнгэ Зүүнбүрэн 2024-05-22 10 19 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 3 2024-05-23 4 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 3 3 2024-05-24 7 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 3 3 2024-05-25 8 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-26 7 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 Сэлэнгэ Зэлтэр 2024-05-22 11 17 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 3 2024-05-23 3 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 3 3 2024-05-24 5 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 3 3 2024-05-25 8 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-26 7 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 Сэлэнгэ Хүдэр 2024-05-22 10 19 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 3 2024-05-23 5 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-24 5 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 3 3 2024-05-25 7 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-26 5 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 Сэлэнгэ Бугант 2024-05-22 11 18 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 3 2024-05-23 4 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-24 6 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 3 3 2024-05-25 8 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-26 5 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 Сэлэнгэ Хушаат 2024-05-22 10 19 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 3 2024-05-23 4 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 3 3 2024-05-24 6 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 3 3 2024-05-25 8 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-26 6 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 Төв Залуучууд 2024-05-22 10 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 8 6 2024-05-23 8 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-24 6 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 6 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-26 9 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Төв Батсүмбэр 2024-05-22 13 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-23 7 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-24 9 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 9 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-26 7 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 Төв Баянжаргалан 2024-05-22 11 14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 7 2024-05-23 5 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 7 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 7 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 8 7 2024-05-26 2 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Төв Баянцагаан 2024-05-22 13 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 10 2024-05-23 7 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 10 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 10 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 5 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Төв Борнуур 2024-05-22 9 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-23 7 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-24 8 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 8 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 6 2024-05-26 8 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Төв Дэлгэрхаан 2024-05-22 9 13 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-05-23 9 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-24 8 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 8 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 9 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 8 Төв Заамар 2024-05-22 9 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 12 8 2024-05-23 8 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 9 2024-05-24 8 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 9 2024-05-25 8 19 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 10 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Төв Өндөрширээт 2024-05-22 11 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 2024-05-23 8 28 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-24 10 22 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-25 10 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 10 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Төв Нөхөрлөл 2024-05-22 12 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-05-23 8 25 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-24 11 21 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 11 21 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 8 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Төв Эрдэнэ 2024-05-22 7 14 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-23 1 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-24 3 16 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 3 16 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-26 0 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Увс Бөхмөрөн 2024-05-22 13 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-23 9 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 4 2024-05-24 8 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 4 2024-05-25 9 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-05-26 11 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 Увс Давст 2024-05-22 11 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-05-23 10 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 3 3 2024-05-24 9 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-25 10 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-05-26 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 Увс Зүүнговь 2024-05-22 11 24 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 4 2024-05-23 8 21 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 3 3 2024-05-24 5 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 3 2024-05-25 7 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 4 2024-05-26 7 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 Увс Зүүнхангай 2024-05-22 8 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 5 2024-05-23 5 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-05-24 5 16 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-05-25 4 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-05-26 6 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Увс Өлгий 2024-05-22 9 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 5 2024-05-23 8 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-24 5 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-05-25 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-05-26 8 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 Увс Сагил 2024-05-22 11 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-05-23 8 19 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 3 4 2024-05-24 8 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 4 2024-05-25 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 2024-05-26 11 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Увс Түргэн 2024-05-22 12 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 5 2024-05-23 9 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 3 5 2024-05-24 8 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-05-25 9 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 12 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Увс Хяргас 2024-05-22 11 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 4 4 2024-05-23 6 18 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 3 4 2024-05-24 6 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 4 2024-05-25 5 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 8 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 4 Увс Цагаанхайрхан 2024-05-22 10 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-23 6 17 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-05-24 5 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 3 5 2024-05-25 4 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 9 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Ховд Алтай 2024-05-22 13 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-23 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-24 12 24 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-25 10 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-26 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Ховд Дарви 2024-05-22 13 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-23 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-24 12 23 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-25 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Ховд Дуут 2024-05-22 5 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 13 2024-05-23 5 18 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 12 2024-05-24 4 15 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-25 3 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-26 7 21 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 8 Ховд Мянгад 2024-05-22 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-23 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 6 2024-05-24 11 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-25 12 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Ховд Үенч 2024-05-22 12 27 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-23 10 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-24 12 26 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-25 10 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 6 2024-05-26 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Ховд Эрдэнэбүрэн 2024-05-22 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 9 2024-05-23 14 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-24 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-25 13 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 2024-05-26 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Ховд Дөргөн 2024-05-22 14 28 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 10 2024-05-23 13 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 7 2024-05-24 12 25 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 9 9 2024-05-25 12 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-26 14 29 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 7 Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ 2024-05-22 7 19 61 Бороо 61 Бороо 4 5 2024-05-23 4 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-24 6 17 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-25 4 19 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 7 18 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 5 6 Хөвсгөл Арбулаг 2024-05-22 5 17 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-23 2 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 5 2024-05-24 4 15 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 2 17 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 5 5 2024-05-26 4 24 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 8 9 Хөвсгөл Бүрэнтогтох 2024-05-22 11 22 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 5 2024-05-23 8 23 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-24 10 20 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-25 8 22 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 3 16 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 4 5 Хөвсгөл Галт 2024-05-22 11 21 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 4 5 2024-05-23 8 22 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 4 5 2024-05-24 10 19 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 4 5 2024-05-25 8 21 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 4 24 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 7 Хөвсгөл Их-Уул 2024-05-22 12 23 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-23 9 24 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-24 11 21 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-25 9 23 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 2 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 8 Хөвсгөл Тосонцэнгэл 2024-05-22 11 22 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 4 5 2024-05-23 8 23 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-24 10 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-25 8 22 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 3 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 8 Хөвсгөл Төмөрбулаг 2024-05-22 10 21 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-23 7 22 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-24 9 19 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 4 6 2024-05-25 7 21 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 4 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 8 Хөвсгөл Түнэл 2024-05-22 7 20 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 4 5 2024-05-23 4 21 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-24 6 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-25 4 20 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 4 21 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 5 6 Хөвсгөл Улаан-Уул 2024-05-22 6 17 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-23 3 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-24 5 15 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-25 3 17 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 2 13 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 4 5 Хөвсгөл Ханх 2024-05-22 6 14 61 Бороо 61 Бороо 3 5 2024-05-23 3 15 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-24 5 12 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-25 3 14 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 4 18 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 5 8 Хөвсгөл Цагаан-Уул 2024-05-22 6 17 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-23 3 18 60 Бага зэргийн бороо 3 Үүлэрхэг 5 6 2024-05-24 5 15 3 Үүлэрхэг 61 Бороо 5 6 2024-05-25 3 17 60 Бага зэргийн бороо 20 Үүл багасна 5 5 2024-05-26 2 14 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 4 5 Хөвсгөл Чандмань-Өндөр 2024-05-22 7 20 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-23 4 21 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-24 6 18 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-25 4 20 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 0 13 20 Үүл багасна 10 Үүлшинэ 3 5 Хөвсгөл Цагааннуур 2024-05-22 5 16 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-23 2 17 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-24 4 14 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 5 2024-05-25 2 16 9 Үүлшинэ 20 Үүл багасна 4 4 2024-05-26 4 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 8 Хэнтий Батноров 2024-05-22 12 13 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 10 12 2024-05-23 5 20 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-24 6 18 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 6 7 2024-05-25 7 20 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-26 4 22 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 7 Хэнтий Батширээт 2024-05-22 6 13 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 6 5 2024-05-23 5 19 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 4 6 2024-05-24 5 19 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-25 5 19 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-26 3 23 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 7 Хэнтий Баян-Адрага 2024-05-22 8 12 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 8 7 2024-05-23 5 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 7 6 2024-05-24 4 18 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-25 6 20 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-26 3 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 5 7 Хэнтий Баянмөнх 2024-05-22 11 18 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 12 14 2024-05-23 4 22 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-24 6 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 9 2024-05-25 7 21 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-26 3 23 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 9 Хэнтий Дэлгэрхаан 2024-05-22 12 16 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 12 13 2024-05-23 3 23 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-24 6 21 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 10 2024-05-25 7 21 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 9 2024-05-26 2 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 8 Хэнтий Жаргалтхаан 2024-05-22 10 15 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 12 14 2024-05-23 4 22 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 5 8 2024-05-24 7 20 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 7 10 2024-05-25 6 20 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 6 9 2024-05-26 4 22 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 6 8 Хэнтий Норовлин 2024-05-22 6 12 61 Бороо 61 Бороо 6 7 2024-05-23 5 21 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-24 5 21 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 4 8 2024-05-25 6 19 60 Бага зэргийн бороо 3 Үүлэрхэг 5 8 2024-05-26 3 23 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 9 Хэнтий Өлзийт 2024-05-22 10 16 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 10 12 2024-05-23 5 22 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-24 7 21 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 6 8 2024-05-25 7 20 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 6 8 2024-05-26 4 24 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 8 Хэнтий Цэнхэрмандал 2024-05-22 10 14 3 Үүлэрхэг 3 Үүлэрхэг 11 13 2024-05-23 5 20 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-24 6 21 60 Бага зэргийн бороо 60 Бага зэргийн бороо 7 9 2024-05-25 7 19 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 7 9 2024-05-26 3 22 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 7 8 Хэнтий Гурванбаян 2024-05-22 7 12 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 10 11 2024-05-23 5 20 3 Үүлэрхэг 10 Үүлшинэ 5 7 2024-05-24 5 20 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 5 6 2024-05-25 6 19 3 Үүлэрхэг 60 Бага зэргийн бороо 6 8 2024-05-26 4 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 8 Дархан-Уул Хонгор 2024-05-22 9 20 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 8 6 2024-05-23 7 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-24 8 21 60 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ 6 5 2024-05-25 8 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-05-26 8 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Дархан-Уул Шарын гол 2024-05-22 9 20 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 8 6 2024-05-23 7 20 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 4 6 2024-05-24 8 21 9 Үүлшинэ 60 Бага зэргийн бороо 6 5 2024-05-25 8 22 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 4 6 2024-05-26 8 26 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 5 5 Нийслэл Партизан 2024-05-22 13 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 6 2024-05-23 7 21 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 5 7 2024-05-24 8 19 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 6 6 2024-05-25 7 16 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-26 5 24 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 6 Нийслэл Өлзийт 2024-05-22 13 19 9 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ 6 7 2024-05-23 6 21 9 Үүлшинэ 81 Бага зэргийн аадар 5 7 2024-05-24 7 19 60 Бага зэргийн бороо 61 Бороо 6 7 2024-05-25 7 16 61 Бороо 60 Бага зэргийн бороо 5 7 2024-05-26 5 24 7 Багавтар үүлтэй 10 Үүлшинэ 4 6