Сүүлийн 3 хоногийн 3 цаг тутмын ажиглалтын мэдээ

Хоногийн ажиглалтын мэдээ хүснэгтээр

Аймаг нэрСумын нэрХугацааСтанцын индексТемпературХамгийн бага температурХамгийн их температурТунадасны нийлбэрТунадасны нийлбэрСалхины хурдСалхины зүг
No data

Бусад мэдээ