Зургийн цомог

Ус, цаг уурын албатай холбоотой ТҮҮХЭН ЗУРГУУД

Нийт зураг: 58

Радио зонд хөөргөж буй байдал

Эх сурвалж:sogoo.mn

Радио зонд хөөргөж буй байдал

Эх сурвалж:sogoo.mn

Тунадас хэмжүүрийн хувин сольж байгаа нь

Эх сурвалж:sogoo.mn

Агаарын температур, чийгийн ажиглалт хийж буй нь

Эх сурвалж:sogoo.mn

Тунадас хэмжүүрийн хувин

Эх сурвалж:sogoo.mn

Усны түвшин рекеер хэмжиж байна

Эх сурвалж:sogoo.mn

Хөрсний температур болон тунадас хэмжиж байна

Эх сурвалж:sogoo.mn

Усны температур хэмжиж байгаа нь

Эх сурвалж:sogoo.mn

Салхины хурд, чиглэл хэмжих плюгерийн шон

Эх сурвалж:sogoo.mn

Радиогоор цаг агаарын мэдээ хүлээн авч байгаа нь

Эх сурвалж:sogoo.mn

Агаарын температур, чийгийн өөрөө бичигч багажид заадас гаргаж буй нь

Эх сурвалж:sogoo.mn

Салхины чиглэл, хурд хэмжих плюгер

Эх сурвалж:sogoo.mn

Цаг агаарын мэдээ хүлээн авч буй байдал /морзоор/

Эх сурвалж:sogoo.mn

Агаарын чийг, температур бичигч багажийн туузыг сольж байгаа нь

Эх сурвалж:sogoo.mn

Голын усны температур хэмжиж буй нь

Эх сурвалж:sogoo.mn

Радио зонд хөөргөж байгаа нь

Эх сурвалж:sogoo.mn

Цаг уурын харуулын ажиглалтын талбай /модон төхөөрөмжтэй үед/

Эх сурвалж:sogoo.mn

Цаг уурын харуулын ажиглалтын талбай /модон төхөөрөмжтэй үед/

Эх сурвалж:sogoo.mn

Голын урсгалын хурдыг завин дээрээс вертушка ашиглан хэмжиж байгаа байдал

Эх сурвалж:sogoo.mn

Нарын гийгүүллийг хэмжих гелиограф

Эх сурвалж:sogoo.mn

Цаг агаарын мэдээ хүлээн авч байгаа нь

Эх сурвалж:sogoo.mn

Хөрсний гадаргын температур хэмжиж байгаа нь

Эх сурвалж:sogoo.mn

Гелиографийн тууз сольж байгаа нь

Эх сурвалж:sogoo.mn

Цаг уурын харуулын ажиглалтын талбай

Эх сурвалж:sogoo.mn

Салхины хурд чиглэлийг хэмжих плюгер

Эх сурвалж:sogoo.mn

Борооны эрчимшлийг хэмжих плювиграф

Эх сурвалж:sogoo.mn

Хадлан бэлчээрийн ургац тодорхойлж байна

Эх сурвалж:sogoo.mn

Хөрсний чийг тодорхойлж буй нь

Эх сурвалж:sogoo.mn

Агаарын чийг температур хэмжиж буй нь

Эх сурвалж:sogoo.mn

Цаг агаарын зураг дээр анализ хийж байна

Эх сурвалж:sogoo.mn

Зохиосон мэдээгээ дамжуулж байгаа нь

Эх сурвалж:sogoo.mn

Цаг агаарын зурган дээр мэдээ зохиож байна

Эх сурвалж:sogoo.mn

1924.05. Судар бичгийн хүрээлэнгийн бүрэлдэхүүнд “Огторгуйн одон гариг ба цаг уурыг шинжлэх салаа” б...

1924 онд Монголд хүрэлцэн ирж Монгол улсын нийслэл Их хүрээ, Сонгинын буланд цаг уурын анхны 2 өртө...

1928-1933 Улаангом, Ховд, Өндөрхаан, Баянтүмэн, Халхгол, Хараа, Ерөөгийн модон завод, Ерөөгийн халуу...

1935.07.19 “БНМАУ-ын дотор цаг уурын хороодыг байгуулах тухай” БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗЗНЖБНХУ-ын З...

1939.06 Бөмбөлөг хөөргөх анхны салбарыг Улаанбаатарт байгуулжээ. ...

1941.06.02 Улаанбаатарт аэрологийн анхны станцыг байгуулжээ. ...

1942.09.17 Сүхбаатар хотын дэргэд Орхон гол дээр ус судлалын анхны харуул байгуулжээ. ...

1946.06.28 БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 38 дугаар тогтоолоор Ус цаг уурын төрийн захиргааны байгуул...

1947.03.15 БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 12 дугаар тогтоолоор Б.Жаргалсайханыг БНМАУ-ын Ус ба цаг аг...

1947.08.15 Цаг агаарын прогнозын анхны байгууллага – цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх товчоог Улаанбаа...

1950.06.13 БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 146 дугаар тогтоолоор Ж.Ишцогийг Ус ба цаг уурын албыг эрхл...

1953.07.25 БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 229 дүгээр тогтоолоор Ш.Цэгмэдийг Ус цаг уурын шинжилгээний...

1956.02 БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 219 дүгээр тогтоолоор Л.Баясахыг Ус цаг уурын шинжилгээний хор...

1956.06.15 БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 313-р тогтоолоор ус цаг уурын харилцаа холбооны суурь болсо...

1957-1958 Манай цаг уурын сонгомол станцууд “Олон улсын геофизикийн шинжилгээний ажил” -ын хөтөлбөрө...

1959.07.08 Монгол улсын нутаг дахь ЗХУ-ын Ус цаг уурын товчоо түүний харьяа станц, харуулуудыг хүлээ...

1959.09.12 Хөдөө аж ахуйн цаг уурын анхны харуулыг Зэлтэрийн сангийн аж ахуйд байгуулжээ. ...

1962.02.28 Хөдөө аж ахуйн яамны харьяа Ус цаг уурын шинжилгээний хороог Сайд нарын Зөвлөлийн харьяа ...

1962.08.17 БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн харьяа Ус цаг уурын албаныг удирдах газрын даргаар Д.Түвдэн...

1962.09.01 МУИС-ийн ФМФ-д цаг уурын инженер нарыг бэлтгэх анги нээжээ. ...

1963.04 БНМАУ Дэлхийн цаг уурын байгууллагын гишүүн болжээ. ...

1966.08.24 Ус цаг уурын шинжилгээний институт байгуулж захирлаар нь УЦУАУГ-ын нэгдүгээр орлогч дарга...

1967.07 МУИС-ийн цаг уурын инженер бэлтгэх анги анхны төгсөлтөө хийжээ. ...

1967.11 Дэлхийн цаг уурын байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга др. Д.А.Дэвис манай оронд айлчил...

1969.12.18 Багаж хэрэгсэлийг шалган засварлах товчоо байгуулж даргаар нь Ш.Цэрэндоржийг томилжээ. ...

1969-1974 НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн техникийн тусламжаар ус цаг уурын 68 станц, харуул байгуулж 34...

1970.08.10 УЦУАУГ-ын дарга др. Д.Түвдэндорж ДЦУБ-ын Азийн бүсийн холбооны дэд ерөнхийлөгчөөр томилог...

1970.12.01 Цаг уурын хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээн авах станц байгуулжээ. ...

1970 Б.Жамбаажамц газарзүйн ухаанаар дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалж ус цаг уурын ууган эрдэмтэн болов....

1971.07.01 Цаг уурын радарын станц байгуулж даргаар нь М.Бадарчийг томилжээ. ...

1972.12.27 Ус цаг уурын шинжилгээний институтэд ирээдүйн Тооцоолон бодох төвийн суурь болох Машинт т...

1972.11.06 Аэрологийн инженер Ж.Цэрэндэлэг “ЗХУ-ын Анкарктид судлалын XVIII хайгуул”-д жилийн хугаца...

1973-1979 НҮБ-ын Хөгжлийн программын хөтөлбөрөөс тусламж авч харилцаа холбооны төвийг шинэчлэн төхөө...

1974-1978 Инженер Д.Шагдарсүрэн, Д.Чулуунбат нар Номхон далай, Энэтхэгийн далайд хийсэн “Муссон-74”,...

1976.07.30 БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн харьяа Ус цаг уурын албаныг удирдах газрыг Сайд нарын Зөвлө...

1976.05.09 Агаар, ус, хөрсний бохирдлыг судлах харуулуудыг байгуулж эхэлжээ. ...

1976.10.05 БНМАУ-ын “Ус цаг уурын гавьяат ажилтан” цол бий болж, 12-р сард нь Ш.Цэрэндорж “Ус цаг у...

1981.01.01 Цаг уур, аэрологийн шуурхай мэдээллийг автоматжуулсан технологоор боловсруулж эхлэв. ...

1981.06.27 БНМАУ-ын Ус цаг уурын албаныг удирдах ерөнхий газрын даргаар Ш.Жадамбааг томилжээ. ...

1981.10.18 Мөн газрын даргаар Б.Мягмаржавыг томилжээ. ...

1982.08 Дэлхийн цаг уурын байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга В.Нильсон Монголд айлчилж, Ус ца...

1982-1983 “ЗХУ-ын Антарктид судлалын XXVIII хайгуул”-ын ажилд инженер Д.Чулуунбат оролцов. ...

1986.08 ДЦУБ-ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга проф.Г.О.П.Обаси Засгийн газрын урилгаар манай улсад ай...

1987.04 “БНМАУ-ын уур амьсгал, гадаргын усны нөөцийн атлас” хэвлэгдэн гарав. ...

1984.07.04 Агаар мандлын дээд давхаргыг судлах Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан цаг уурын пуужинт станцыг...

1986.07 БНМАУ-ын Ус цаг уурын албаныг удирдах ерөнхий газрын дарга Б.Мягмаржав ДЦУБ-ын Азийн бүсийн ...

1987.10 Цаг уурын хиймэл дагуулаас өндөр ялгах чадвар бүхий тоон мэдээлэл хүлээн авч боловсруулах ши...

1988.08 ДЦУБ-ын ерөнхийлөгч, БНХАУ-ын Цаг уурын газрын дарга, др.проф.Зоу Жимэн Монголд айлчилж хоёр...

1992.02 Улаанбаатар-Новосибирскийн хооронд ус цаг уурын мэдээ солилцох 7200 бит/с хурдтай технологий...

1994.01.15 Улаанбаатар-Бээжингийн хооронд цаг уурын мэдээ солилцох хиймэл дагуулын холбооны сувгийг ...

1996.01.06 Ус цаг уурын дотоодын мэдээ солилцоонд Х-25 системийг нэвтрүүлж Улаанбаатарыг аймгийн төв...

2002 Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын даргаар С.Энхтүвшинг томилжээ. ...

2011 Цаг уурын байгууллага Монгол улсад анх удаа Супер комьпютерын технологи нэвтрүүлэн үйл ажиллага...

2013 оны 5 дугаар сар 2014 Ус цаг уурын салбар үүсч хөгжсөний түүхт 90 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүл...

2015 Ус цаг уурын албаны ажилтан албан хаагчдын 197-н айлын орон сууц ашиглалтанд орлоо. ...

2021 Үүлний атласыг шинэчлэн гаргав. ...

2023 Хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээн авах газрын станцын цамхгийн байр нэртэй төв байрны өргөтгөлийг а...

2023 Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний салбарын "ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨН"-ийг боллоо....

© 2024 Цаг уур, орчны шинжилгээний газар