Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын дэргэдэх

ЁС ЗҮЙН ДЭД ХОРООНЫ ВЕБ ХУУДАСТ ТАВТАЙ МОРИЛ

Цаг үеийн мэдээлэл

 

Хууль эрх зүй

Төрийн албан хаагч ард түмэндээ үйлчилж, төрд чин үнэнчээр зүтгэх эрхэм зорилгоо ухамсарлаж, төрийн ажил үүргийг гүйцэтгэхдээ хуулиар тогтоосон ёс зүйн хэм хэмжээг чандлан биелүүлэх үнэт зүйлс, соёлыг төлөвшүүлж, төрөө дээдлэх ард түмний итгэлийг бэхжүүлэхэд оршино.

Ёс зүйн хорооноос гаргасан дүгнэлтүүдтэй танилцах

Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын дэргэдэх Ёс зүйн дэд хороо нь Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 13.3.1. харьяалуулсан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг хянан шалгаж, энэ хуулийн 13.3.2. болон 15.1.5-д заасан дүгнэлтийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэн ажиллаж байна.

Сургалтын материал

БИД ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙГ ЗӨВХӨН ХУВЬ ХҮНИЙ ХАРИЛЦАА, ХАНДЛАГА, БИЕЭ АВЧ ЯВАХ СОЁЛ ГЭХ АГУУЛГААР ОЙЛГОЖ ИРСЭН. ТЭГВЭЛ ЭНЭ АГУУЛГАА ИЛҮҮ ДЭЛГЭРҮҮЛЭН СУДАЛЦГААЯ.

Хуулийн танилцуулга слайд-1

Харах

Хуулийн танилцуулга слайд-2

Харах

Хуулийн танилцуулга слайд-3

Харах

Гишүүд

Байгууллагын Ёс зүйн дэд хороо нь Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын даргын 2024 оны 01 дүгээр сарын 12 өдрийн Дугаар А/08 тушаалаар, нийт хамт олны саналаар сонгогдсон Дарга-1, Нарийн бичгийн дарга-1, 5 гишүүний бүрэлдхүүнтэй ажиллаж байна.

/Тушаал харах/

Н.Энхмаа

Дэд хороон дарга

Улсын сүлжээ, уур амьсгалын үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн

М.Батжаргал

Нарийн бичгийн дарга

Урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн Мэдээллийн студийн ерөнхий инженер

Д.Батдорж

Гишүүн

Архив, мэдээллийн сангийн хэлтсийн дарга

Ж.Энхчимэг

Гишүүн

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

М.Лхагвасүрэн

Гишүүн

Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, тайлан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Э.Энхзаяа

Гишүүн

Тусгай хэрэгцээний мэдээ хариуцсан ерөнхий инженер

О.Оюунчимэг

Гишүүн

Урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Өргөдөл гомдол хүлээн авах

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудлаар гаргасан гомдол, мэдээллийг тус дэд хорооны нарийн бичгийн даргад Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах стандартын дагуу бэлтгэн өгөх ба гомдол мэдээлэл хүлээн авснаас хойш ажлын 30 хоногийн дотор шийдвэрлэн дүгнэлт гаргана.

Ёс зүйн дэд хороо нь захирамжилсан шийдвэр гаргахгүй.

Хаяг:

Улаанбаатар-15160, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3

Утас:

51-266245

Уншиж байна
Таны зурвас илгээгдлээ. Баярлалаа!